نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایشگاه ملی مروری بر ماموریت ها و دستاوردهای مهم آزمایشگاههای ملی ایالات متحده آمریکا [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 69-85]
 • آوای سازمانی تحلیل ساختاری تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان با میانجی‌گری سکوت و آوای سازمانی (مورد مطالعه: شرکت فولاد خوزستان) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 59-78]

ا

 • ادراک سیاست سازمانی تحلیل ساختاری تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان با میانجی‌گری سکوت و آوای سازمانی (مورد مطالعه: شرکت فولاد خوزستان) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 59-78]
 • ارتباط دانشگاه و جامعه مروری بر شاخص‌های ارتباط مؤثر دانشگاه و جامعه بر مبنای الگو‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 112-99]
 • ارزیابی مروری بر شاخص‌های ارتباط مؤثر دانشگاه و جامعه بر مبنای الگو‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 112-99]
 • ارزهای رمزنگاری شده جستاری در قانونمندسازی سیستم‌های غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک‌چین [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 128-139]
 • استارت‌آپ (شتاب) اقدام پژوهی رویداد استارتاپی (شتاب) خاتون : بررسی نقش‌های دوگانه خانوادگی و اجتماعی زنان [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 5-22]
 • اشتیاق شغلی تحلیل ساختاری تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان با میانجی‌گری سکوت و آوای سازمانی (مورد مطالعه: شرکت فولاد خوزستان) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 59-78]
 • اقتصاد دانش‌بنیان شناسایی و ریشه‌یابی الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 5-32]
 • اقدام پژوهی اقدام پژوهی رویداد استارتاپی (شتاب) خاتون : بررسی نقش‌های دوگانه خانوادگی و اجتماعی زنان [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 5-22]
 • الگو شناسایی و ریشه‌یابی الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 5-32]

ب

 • بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد حمایت شده بررسی اثر عوامل درونی و بیرونی بر بازگشت ایرانیان خارج از کشور طی سالهای ١٣٩٣ تا ١٤٠١ [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 62-47]
 • بلاکچین شناسایی ظرفیت و بسترهای توسعه فناوری بلاکچین در مدیریت پروژه و ساخت [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 107-136]
 • بلاکچین جستاری در قانونمندسازی سیستم‌های غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک‌چین [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 128-139]
 • بین‌المللی‌شدن نهادها و برنامه‌های توسعۀ صادرات دانش‌بنیان و ملاحظات سیاستی توسعۀ صادرات [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 113-128]
 • بهره‌وری تجمعی نظریه‌ای برای توانمندی‌های پویای رشد اقتصادی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 108-127]

پ

 • پاندمی کووید-19 بررسی اثر عوامل درونی و بیرونی بر بازگشت ایرانیان خارج از کشور طی سالهای ١٣٩٣ تا ١٤٠١ [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 62-47]
 • پناهندگان در ایران چارچوب سیاستگذاری و حقوق پناهندگان در ایران، با تأکید بر سیستم تعیین وضعیت پناهندگی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 117-99]

ت

 • تاب‌آوری تاب آوری جوامع در برابر اثرات رخدادهای اقلیمی؛ نه به مهاجرت [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 98-80]
 • تاب‌آوری دوراهی مهاجرت‌های اقلیمی؛ تحلیلی بر رویکردهای سازگاری یا ناسازگاری در برابر اثرات تغییرات اقلیمی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 79-63]
 • تامین مالی شناسایی و ریشه‌یابی الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 5-32]
 • تأمین مالی خارجی ارائه الگوی عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط با استفاده از روش فراترکیب [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 25-42]
 • تجارت الکترونیک طراحی و تدوین مدل تجاری‌سازی خدمات ارائه شده توسط کسب‌وکارهای فعال در زمینه تجارت الکترونیک [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 43-58]
 • تجاری‌سازی طراحی و تدوین مدل تجاری‌سازی خدمات ارائه شده توسط کسب‌وکارهای فعال در زمینه تجارت الکترونیک [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 43-58]
 • تجاری‌سازی دانش شناسایی عوامل مؤثر دانشگاهی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه‌ای- مورد مطالعه دانشگاه‌های آزاد استان اصفهان [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 84-106]
 • تجهیزات پیشرفته مروری بر ماموریت ها و دستاوردهای مهم آزمایشگاههای ملی ایالات متحده آمریکا [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 69-85]
 • تحلیل پویایی‌های سیستم تحلیل گزینه‌های سیاستی برای توسعهٔ صادرات فرش دست‌باف ایران با رویکرد پویایی سیستم [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 5-24]
 • تحلیل فرایند شبکه‌ای تحلیل تعامل و اولویت‌بندی علل اقتصادی فرار سرمایه از ایران [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 53-68]
 • تحلیل هم‌استنادی تحلیل تطور ارتباطات مفهومی میان ادبیات نظام‌های نوآوری و زنجیره ارزش جهانی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 33-52]
 • تصمیم به بازگشت بررسی اثر عوامل درونی و بیرونی بر بازگشت ایرانیان خارج از کشور طی سالهای ١٣٩٣ تا ١٤٠١ [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 62-47]
 • تصمیم به مهاجرت شناسایی عوامل مؤثر بر مهاجرت اساتید، پژوهشگران و فعالین استارتاپ‌ها در ایران [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 46-18]
 • تغییرات اقلیمی دوراهی مهاجرت‌های اقلیمی؛ تحلیلی بر رویکردهای سازگاری یا ناسازگاری در برابر اثرات تغییرات اقلیمی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 79-63]
 • توسعه ملی شناسایی چالش‌های نوآوری باز در شرکت‌های کوچک ‌و متوسط بر اساس مراحل طرح‌های نوآوری [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 44-63]
 • توسعۀ صادرات نهادها و برنامه‌های توسعۀ صادرات دانش‌بنیان و ملاحظات سیاستی توسعۀ صادرات [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 113-128]

ج

 • جابه‌جایی تاب آوری جوامع در برابر اثرات رخدادهای اقلیمی؛ نه به مهاجرت [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 98-80]

چ

 • چالش‌ها شناسایی چالش‌های نوآوری باز در شرکت‌های کوچک ‌و متوسط بر اساس مراحل طرح‌های نوآوری [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 44-63]
 • چالش‌های بین‌المللی سازی آموزش عالی چالش‌های فعالیت مؤسسات جذب دانشجویان بین‌المللی در ایران [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 16-5]

ح

 • حقوق پناهندگان چارچوب سیاستگذاری و حقوق پناهندگان در ایران، با تأکید بر سیستم تعیین وضعیت پناهندگی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 117-99]
 • حکمرانی فراترکیب مطالعات حوزۀ «فناوری نرم»؛ حرکت به‏سوی رویکردی نوین در حل مسائل اجتماعی و حکمرانی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 86-107]
 • حل مساله فراترکیب مطالعات حوزۀ «فناوری نرم»؛ حرکت به‏سوی رویکردی نوین در حل مسائل اجتماعی و حکمرانی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 86-107]
 • حمل‌ونقل هوشمند بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات هوشمند حمل‌ونقل (اسنپ و اوبر) در نظام‌های حقوقی ایران، ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]

خ

 • خط مشی گذاری عمومی فراترکیب مطالعات حوزۀ «فناوری نرم»؛ حرکت به‏سوی رویکردی نوین در حل مسائل اجتماعی و حکمرانی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 86-107]

د

 • دایاسپورا بررسی اثر عوامل درونی و بیرونی بر بازگشت ایرانیان خارج از کشور طی سالهای ١٣٩٣ تا ١٤٠١ [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 62-47]
 • دانشجویان بین‌المللی چالش‌های فعالیت مؤسسات جذب دانشجویان بین‌المللی در ایران [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 16-5]
 • دانشمندان برجسته مروری بر ماموریت ها و دستاوردهای مهم آزمایشگاههای ملی ایالات متحده آمریکا [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 69-85]
 • دفتر کل توزیع‌شده (DLT) شناسایی ظرفیت و بسترهای توسعه فناوری بلاکچین در مدیریت پروژه و ساخت [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 107-136]
 • دیمتل فازی تحلیل تعامل و اولویت‌بندی علل اقتصادی فرار سرمایه از ایران [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 53-68]

ر

 • رشد اقتصادی نظریه‌ای برای توانمندی‌های پویای رشد اقتصادی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 108-127]

ز

 • زنجیره‌های ارزش جهانی تحلیل تطور ارتباطات مفهومی میان ادبیات نظام‌های نوآوری و زنجیره ارزش جهانی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 33-52]
 • زن و خانواده اقدام پژوهی رویداد استارتاپی (شتاب) خاتون : بررسی نقش‌های دوگانه خانوادگی و اجتماعی زنان [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 5-22]

س

 • سازگاری یا ناسازگاری دوراهی مهاجرت‌های اقلیمی؛ تحلیلی بر رویکردهای سازگاری یا ناسازگاری در برابر اثرات تغییرات اقلیمی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 79-63]
 • سازگاری در برابر مخاطرات محیطی تاب آوری جوامع در برابر اثرات رخدادهای اقلیمی؛ نه به مهاجرت [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 98-80]
 • سیاست‌گذاری تحلیل ساختاری تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان با میانجی‌گری سکوت و آوای سازمانی (مورد مطالعه: شرکت فولاد خوزستان) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 59-78]
 • سیاست‌گذاری تحلیل گزینه‌های سیاستی برای توسعهٔ صادرات فرش دست‌باف ایران با رویکرد پویایی سیستم [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 5-24]
 • سیاست‌گذاری دولتی نظریه‌ای برای توانمندی‌های پویای رشد اقتصادی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 108-127]
 • سیاست‌گذاری صنعتی نظریه‌ای برای توانمندی‌های پویای رشد اقتصادی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 108-127]
 • سیاستگذاری مهاجرت چارچوب سیاستگذاری و حقوق پناهندگان در ایران، با تأکید بر سیستم تعیین وضعیت پناهندگی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 117-99]
 • سیاست‌های مهاجرتی چالش‌های فعالیت مؤسسات جذب دانشجویان بین‌المللی در ایران [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 16-5]
 • سامانه‌های هوشمند بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات هوشمند حمل‌ونقل (اسنپ و اوبر) در نظام‌های حقوقی ایران، ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]
 • سرمایه گذاری خطر پذیر ارائه الگوی عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط با استفاده از روش فراترکیب [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 25-42]
 • سرمایه معیشتی ارزیابی سرمایه های معیشتی سکونتگاه های روستایی (1399-1375) مورد: ناحیه تکاب (آذربایجان غربی) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 83-64]
 • سیستم تعیین وضعیت پناهندگی چارچوب سیاستگذاری و حقوق پناهندگان در ایران، با تأکید بر سیستم تعیین وضعیت پناهندگی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 117-99]
 • سیستم های غیر متمرکز جستاری در قانونمندسازی سیستم‌های غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک‌چین [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 128-139]
 • سکوت سازمانی تحلیل ساختاری تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان با میانجی‌گری سکوت و آوای سازمانی (مورد مطالعه: شرکت فولاد خوزستان) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 59-78]
 • سکونتگاه‌های روستایی ارزیابی سرمایه های معیشتی سکونتگاه های روستایی (1399-1375) مورد: ناحیه تکاب (آذربایجان غربی) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 83-64]

ش

 • شاخص مروری بر شاخص‌های ارتباط مؤثر دانشگاه و جامعه بر مبنای الگو‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 112-99]
 • شبیه‌سازی کامپیوتری تحلیل گزینه‌های سیاستی برای توسعهٔ صادرات فرش دست‌باف ایران با رویکرد پویایی سیستم [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 5-24]
 • شرکت‌های حمل‌ونقل بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات هوشمند حمل‌ونقل (اسنپ و اوبر) در نظام‌های حقوقی ایران، ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]
 • شرکت‌های دانش‌بنیان شناسایی و ریشه‌یابی الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 5-32]
 • شرکت‌های‌ دانش‌بنیان نهادها و برنامه‌های توسعۀ صادرات دانش‌بنیان و ملاحظات سیاستی توسعۀ صادرات [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 113-128]
 • شرکت های زایشی شناسایی عوامل مؤثر دانشگاهی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه‌ای- مورد مطالعه دانشگاه‌های آزاد استان اصفهان [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 84-106]
 • شرکتهای کوچک و متوسط ارائه الگوی عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط با استفاده از روش فراترکیب [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 25-42]
 • شرکت‌های کوچک و متوسط شناسایی چالش‌های نوآوری باز در شرکت‌های کوچک ‌و متوسط بر اساس مراحل طرح‌های نوآوری [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 44-63]
 • شرکت‌های نوپا طراحی و تدوین مدل تجاری‌سازی خدمات ارائه شده توسط کسب‌وکارهای فعال در زمینه تجارت الکترونیک [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 43-58]
 • شهرستان تکاب ارزیابی سرمایه های معیشتی سکونتگاه های روستایی (1399-1375) مورد: ناحیه تکاب (آذربایجان غربی) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 83-64]

ص

 • صادرات فرش دستباف تحلیل گزینه‌های سیاستی برای توسعهٔ صادرات فرش دست‌باف ایران با رویکرد پویایی سیستم [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 5-24]
 • صنعت بانکداری پیشایندها و پسایندهای چابکی استراتژیک با رویکرد قابلیت‏های پویا در بانک‏های فعال استان ایلام [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 23-42]

ض

 • ضمانت اعتبار شناسایی و ریشه‌یابی الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 5-32]

ع

 • علم‌سنجی تحلیل تطور ارتباطات مفهومی میان ادبیات نظام‌های نوآوری و زنجیره ارزش جهانی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 33-52]

ف

 • فراترکیب ارائه الگوی عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط با استفاده از روش فراترکیب [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 25-42]
 • فراترکیب فراترکیب مطالعات حوزۀ «فناوری نرم»؛ حرکت به‏سوی رویکردی نوین در حل مسائل اجتماعی و حکمرانی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 86-107]
 • فرارسرمایه تحلیل تعامل و اولویت‌بندی علل اقتصادی فرار سرمایه از ایران [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 53-68]
 • فرهنگ کارآفرینی شناسایی عوامل مؤثر دانشگاهی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه‌ای- مورد مطالعه دانشگاه‌های آزاد استان اصفهان [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 84-106]
 • فناوری نهادها و برنامه‌های توسعۀ صادرات دانش‌بنیان و ملاحظات سیاستی توسعۀ صادرات [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 113-128]
 • فناوری نرم فراترکیب مطالعات حوزۀ «فناوری نرم»؛ حرکت به‏سوی رویکردی نوین در حل مسائل اجتماعی و حکمرانی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 86-107]
 • فین تک جستاری در قانونمندسازی سیستم‌های غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک‌چین [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 128-139]

ق

 • قابلیت‌های پویا پیشایندها و پسایندهای چابکی استراتژیک با رویکرد قابلیت‏های پویا در بانک‏های فعال استان ایلام [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 23-42]
 • قانونمندسازی جستاری در قانونمندسازی سیستم‌های غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک‌چین [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 128-139]
 • قرار داد هوشمند شناسایی ظرفیت و بسترهای توسعه فناوری بلاکچین در مدیریت پروژه و ساخت [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 107-136]

ک

 • کارآفرینی اجتماعی اقدام پژوهی رویداد استارتاپی (شتاب) خاتون : بررسی نقش‌های دوگانه خانوادگی و اجتماعی زنان [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 5-22]
 • کسب و کار طراحی و تدوین مدل تجاری‌سازی خدمات ارائه شده توسط کسب‌وکارهای فعال در زمینه تجارت الکترونیک [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 43-58]

م

 • ماهیت حقوقی بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات هوشمند حمل‌ونقل (اسنپ و اوبر) در نظام‌های حقوقی ایران، ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]
 • متصدی حمل‌ونقل بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات هوشمند حمل‌ونقل (اسنپ و اوبر) در نظام‌های حقوقی ایران، ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]
 • مخاطرات اقلیمی تاب آوری جوامع در برابر اثرات رخدادهای اقلیمی؛ نه به مهاجرت [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 98-80]
 • مدیریت پروژه شناسایی ظرفیت و بسترهای توسعه فناوری بلاکچین در مدیریت پروژه و ساخت [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 107-136]
 • مدل‌سازی طراحی و تدوین مدل تجاری‌سازی خدمات ارائه شده توسط کسب‌وکارهای فعال در زمینه تجارت الکترونیک [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 43-58]
 • مدل‌سازی دینامیکی تحلیل گزینه‌های سیاستی برای توسعهٔ صادرات فرش دست‌باف ایران با رویکرد پویایی سیستم [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 5-24]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری تحلیل تعامل و اولویت‌بندی علل اقتصادی فرار سرمایه از ایران [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 53-68]
 • مزیت رقابتی " پیشایندها و پسایندهای چابکی استراتژیک با رویکرد قابلیت‏های پویا در بانک‏های فعال استان ایلام [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 23-42]
 • مسئولیت اجتماعی دانشگاه مروری بر شاخص‌های ارتباط مؤثر دانشگاه و جامعه بر مبنای الگو‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 112-99]
 • معیشت پایدار ارزیابی سرمایه های معیشتی سکونتگاه های روستایی (1399-1375) مورد: ناحیه تکاب (آذربایجان غربی) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 83-64]
 • مهاجران افغانستانی چارچوب سیاستگذاری و حقوق پناهندگان در ایران، با تأکید بر سیستم تعیین وضعیت پناهندگی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 117-99]
 • مهاجرت تاب آوری جوامع در برابر اثرات رخدادهای اقلیمی؛ نه به مهاجرت [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 98-80]
 • مهاجرت دوراهی مهاجرت‌های اقلیمی؛ تحلیلی بر رویکردهای سازگاری یا ناسازگاری در برابر اثرات تغییرات اقلیمی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 79-63]
 • مهاجرت بازگشتی بررسی اثر عوامل درونی و بیرونی بر بازگشت ایرانیان خارج از کشور طی سالهای ١٣٩٣ تا ١٤٠١ [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 62-47]
 • مهاجرت بین المللی شناسایی عوامل مؤثر بر مهاجرت اساتید، پژوهشگران و فعالین استارتاپ‌ها در ایران [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 46-18]
 • مهاجرت نیروی کار ماهر شناسایی عوامل مؤثر بر مهاجرت اساتید، پژوهشگران و فعالین استارتاپ‌ها در ایران [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 46-18]
 • مهارت آموزی شناسایی عوامل مؤثر دانشگاهی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه‌ای- مورد مطالعه دانشگاه‌های آزاد استان اصفهان [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 84-106]
 • مؤسسات جذب دانشجو چالش‌های فعالیت مؤسسات جذب دانشجویان بین‌المللی در ایران [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 16-5]

ن

 • نرم افزار سایت‌اسپیس تحلیل تطور ارتباطات مفهومی میان ادبیات نظام‌های نوآوری و زنجیره ارزش جهانی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 33-52]
 • نظام‌های نوآوری تحلیل تطور ارتباطات مفهومی میان ادبیات نظام‌های نوآوری و زنجیره ارزش جهانی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 33-52]
 • نظریه‌های کثرت گرایی و اقلیت گرایی دوراهی مهاجرت‌های اقلیمی؛ تحلیلی بر رویکردهای سازگاری یا ناسازگاری در برابر اثرات تغییرات اقلیمی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 79-63]
 • نوآوری ارائه الگوی عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط با استفاده از روش فراترکیب [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 25-42]
 • نوآوری اجتماعی اقدام پژوهی رویداد استارتاپی (شتاب) خاتون : بررسی نقش‌های دوگانه خانوادگی و اجتماعی زنان [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 5-22]
 • نوآوری باز شناسایی چالش‌های نوآوری باز در شرکت‌های کوچک ‌و متوسط بر اساس مراحل طرح‌های نوآوری [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 44-63]