مقالات روش‌شناسی

روش آنچنان در فعالیت‌­های علمی اهمیت دارد که برخی از محققین صرفا به دنبال توسعه روش‌­های تحقیق و یا ارائه روش­‌های جدید در این زمینه هستند. در همین راستا نتایج چنین فعالیت­‌هایی تحت عنوان مقالات روش­‌شناسی منتشر می­‌شوند. در این مقالات عمدتا یک روش جدید ارائه می­‌شود. روش توصیف شده ممکن است کاملاً جدید باشد یا نسخه بهتری از روش‌­های موجود را ارائه دهد. روش مطرح شده در این نوع مقالات باید به خوبی آزمایش شده و ارزشمندی آنها به تایید رسیده باشد. در این زمینه می‌­توان به عنوان نمونه به مقاله "استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی ‌داده‌بنیاد" از دکتر حسن دانایی­‌فرد اشاره کرد.

در مقالات روش­‌شناسی انتظار می­‌رود که نویسنده مواردی از جمله نکات زیر را به طور جدی توضیح دهد:

  • بنیان­‌های فلسفی روش ارائه شده را توضیح دهد.
  • به طور کامل توضیح داده شود که روش­‌های موجود چرا پاسخگوی نیاز محققین در انجام یک تحقیق کمی، کیفی و یا ترکیبی نبوده و نیاز به توسعه و خلق یک روش جدید احساس می‌­شده است.
  • وجوه تمایز روش ارائه شده با سایر روش‌­های موجود را در ابعاد مختلف بیان نماید.
  • گام­‌های پیاده­‌سازی روش خود را به گونه­‌ای تشریح کند که هر محققی بتواند از آن در موضوع تحقیق خود استفاده کند.