مقاله مروری

مقالات مروری به بررسی تحقیقات منتشر شده قبلی در مورد موضوعی مشخص می­‌پردازند. هدف از مرور ادبیات، ارائه ارزیابی انتقادی از داده­‌های مطالعات موجود است بنابراین نباید مقاله مروری را با خلاصه کردن مطالعات قبلی یکی دانست. مقالات مروری نتایج چندین مقاله اولیه را ترکیب می‌کنند تا بحثی منسجم درباره یک موضوع بیان کنند. مقالات مروری می­‌توانند گاهی اوقات از داده‌های موجود نتیجه‌گیری جدیدی ارائه ‌کنند. این دسته از مقالات انواع مختلفی دارند که برخی از آنها عبارتند از:

مرور نظام­‌مند (Systematic Review): شکلی از مرور است که روی پرسشی مشخص متمرکز بوده و سعی در ارائه پاسخ با استفاده از تجزیه و تحلیل همه شواهد معتبر موجود دارد. در این نوع مقاله، نویسنده براساس شاخص‌­هایی از پیش تعیین شده، آثار منتشر شده با محوریت پرسش خود را تحلیل می­‌کند و با جمع­‌بندی میان آنها، پاسخی جدید به پرسش تحقیق خود خواهد داد.

مقاله مروری روایتی (Narrative Review): در مرور روایتی، نویسنده عمدتا به صورت کیفی روایتی از تلاش­‌های محققین در یک حوزه تخصصی مشخص را ارائه می­‌دهد. در این مقالات نویسنده مدل یا فرضیه یا شاخص‌­های گردآوری داده خاصی ندارد و مرور غیرنظام‌مند است.

مرور بهترین شواهد (Best Evidence): در این نوع مقالات، نویسنده یک یا چند مورد از مطالعاتی که معمولا درخصوص بهترین تجربیات در یک حوزه مشخص است را بر می­‌گزیند و به تحلیل آنها اقدام می‌­نماید.

مرور انتقادی(Critical Review): نویسنده مقاله مروری انتقادی برخلاف موارد بالا با هدف نقد کارهای انجام شده جستجوی وسیع و عمیقی انجام داده است و آثار منتخب را نقد می­‌نماید. نتیجه حاصل از این نقد عمدتا به صورت ایجابی باید منجر به ارائه یک مدل و یا فرضیه‌ه­ای جایگزین شود که می­‌تواند در سایر تحقیقات مورد بررسی قرار گیرد.

فراتحلیل (Meta-analysis): نویسنده در این نوع مقالات نتایج سایر پژوهش­‌ها را به صورت آماری گردآوری کرده تا نتایج دقیق­‌تر و در عین حال تعمیم پذیرتری ارائه نماید. در فراتحلیل یا فراپژوهش داده‌های بدست‌آمده از پژوهش‌های مختلف را یکجا گردهم می‌آورد و آنها را به عنوان یک مجموعه داده تحلیل می‌کند. با سرجمع کردن و تحلیل حجم زیادی از داده‌ها، امکان اعتماد به نتایج به طور قابل توجهی بیشتر می‌شود. در این نوع آثار، نتایج و همچنین خطای پژوهش­‌های پیشین مورد مطالعه را با یکدیگر مقایسه و نتیجه جدید به عنوان برآیند نتایج قدیم ارائه می­‌شود.