اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 733
تعداد پذیرش 245
تعداد عدم پذیرش 421

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 339
تعداد مشاهده مقاله 622091
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 686139
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 42 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 157 روز
درصد پذیرش 33 %