اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 759
تعداد پذیرش 251
تعداد عدم پذیرش 442

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 347
تعداد مشاهده مقاله 672966
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 721803
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 42 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 117 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 157 روز
درصد پذیرش 33 %