اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 687
تعداد پذیرش 231
تعداد عدم پذیرش 394

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 327
تعداد مشاهده مقاله 502617
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 598321
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 43 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 120 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 155 روز
درصد پذیرش 34 %