تماس با ما

آدرس:  تهران- خیابان آزادی - خیابان حبیب اللهی - خیابان قاسمی – انتهای کوچه تیموری – محوطه آموزش دانشگاه- ساختمان پژوهشکده سیاستگذاری

کدپستی:   ۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴

پست الکترونیکی: spri.journal@sharif.ir 

شماره تماس: 66014369- 021 داخلی 123


CAPTCHA Image