بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات هوشمند حمل‌ونقل (اسنپ و اوبر) در نظام‌های حقوقی ایران، ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

تفاوت ساختار و عملکردِ «شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات هوشمند حمل‌ونقل» با «شرکت‌های سنتی حمل‌ونقل» باعث شده تا فعالیتشان با مشکلات حقوقی بسیاری روبه‌رو شود. «ماهیت حقوقی» ازجمله مشکلات مطرح در این زمینه است. هدف از پژوهشِ حاضر شناسایی ماهیت حقوقی «شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات هوشمند حمل‌ونقل» در نظام‌های حقوقی ایران، ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپاست. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. روشِ آن توصیفی‌ ـ ‌تحلیلی است و بر پایۀ اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است. در این تحقیق به مطالعه و بررسیِ شرکت‌های اسنپ و اوبر پرداخته شده است. این شرکت‌ها با استفاده از فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی، تلفن همراه و اینترنت صرفاً به‌منزلۀ واسطه‌ای میان راننده و کاربر مسافر معرفی شده‌اند. ازهمین‌رو برداشت این است که یکی از طرفین موردِ قراردادِ حمل‌ونقل نیستند و مسئولیتی نیز در قبال این خدمات ندارند. اما طبق یافته‌های پژوهش، که برحسب بررسی ساختار فنی و حقوقی عملکرد این شرکت‌ها به‌دست آمده است، ادعاهای مذکور رد می‌شود و مشخص می‌شود که سهم آن‌ها فراتر از یک واسطه است. شرکت‌ها با استفاده از سامانه‌هایِ هوشمندشان به‌شدت در روابط میان رانندگان و کاربرانِ خود، ازطریق مطابقت و اتصال آن‌ها به یکدیگر، تعیین هزینۀ حمل‌ونقل، درخواست امتیازدهی به یکدیگر و مدیریت آن‌ها به‌موجب امتیازات مذکور و غیره، مداخله می‌کنند و این امر تعیین‌کنندۀ ماهیت حقوقی آن‌هاست. همچنین، شرکت‌ها با استفاده از «شرایط و قوانین» داخلیِ خود رانندگان و کاربران را در چارچوب قواعدِ آن شرکت قرار می‌دهند و آن‌ها را ملزم به رعایت مقرراتِ خویش می‌کنند. درنتیجه، این عوامل سبب شده‌اند که دولت‌هایِ گوناگون ماهیت حقوقیِ این شرکت‌ها را با تصویب مقررات مخصوص یا شناسایی در قالب یکی از نهادهایِ موجودْ مشمولِ مقررات حوزۀ «حمل‌ونقل» کنند و آن‌ها را با عنوان «متصدی حمل‌ونقل» معرفی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Legal Nature of Companies Providing Intelligent Transportation Services (Snapp and Uber) in the Legal Systems of Iran, United States and European Union

نویسندگان [English]

  • Mansour Amini 1
  • Sadegh Sayyadi 2
1 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 MA. in Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Due to the differences in the structure and performance of "Companies Providing Intelligent Transportation Services" with "Traditional Transportation Companies", their activities have faced many legal challenges. One of the challenges concerning these companies is their "Legal Nature". This study aims to identify the legal nature of "Companies Providing Intelligent Transportation Services" in the legal systems of Iran, the United States, and the European Union. This research is applied in terms of purpose and is written based on the descriptive-analytical method and based on library documents and resources. In this paper, Snapp and Uber Companies have been studied. Using technologies such as artificial intelligence, mobile phones, and the Internet, these companies present themselves as mere intermediaries between the driver and the passenger user; Therefore, they are not a party to the contract of carriage and will not be responsible for these services. However, the research findings, which have been obtained based on the study of the technical and legal structure of the performance of these companies, refute the mentioned claims and show their role beyond an intermediary. Using their apps, companies have strongly interfered in the relationships between their drivers and passenger users (Matching and Connecting them, Determining the price of transportation, Requesting ratings for each other, and managing them according to the mentioned ratings, etc.), which determines their legal nature. Also, Companies use their internal "Terms and Conditions" to regulate drivers and passenger users within their rules and require them to comply with their regulations. As a result, these factors have led various governments to subject the legal nature of these companies to "Transportation" regulations by enacting specific regulations or identifying them as one of the existing entities, and identifying them as "Carriers".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Nature
  • Intelligent Transportation
  • Transportation Intermediary
  • Carrier
  • Intelligent Systems
#Akhlaghi, Behrooz (1993). “Discussion on the Nature of Transportation Contracts from a Civil Law Perspective”. Law & Political Science, 29(1159), pp. 1-38. {In Persian}
Asociación Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain SL.
Ayata, Z., and Speta, J. B. (2021). Global Perspectives on Legal Challenges Posed by Ridesharing Companies. New York: Springer.
Bonneau, T. (2021). “UberCab.com upgrade to UBER.com”. Smart Branding, [Accessed: 2021/5/6], Available in: https://smartbranding.com/ubercab-com-to-uber-com.
Brand Riddle (2019). “How uber business model is generating massive revenue?”. Brand Riddle, [Accessed: 2021/5/6], Available at: https://brandriddle.com/how-uber-business-mode-is-generating-massive-revenue/.
CURIA (2020). “Presentation, Court of Justice of the European Union”. [Accessed: 2021/5/6], Available in: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024.
Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society services.
Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market.
Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations and of rules on Information Society services.
Ebadi, M. A. (2019). Commercial Law. Twenty-fifth edition. Tehran: Ganjedanesh. {In Persian}
Eskini, R. (2013). Business Law: Generalities, Business Transactions, Merchants, and the Organization of Business Activities. Eighteenth edition. Tehran: Samt. {In Persian}
Farokhi, R., Ramazani Ghavam Abadi, M., and Zamani, S. (2016). “The Role of European Court of Justice in the Development of EU Legal Integration”. Public Law Researsh, 17(49), pp. 57-83. doi: 10.22054/qjpl.2016.2370. {In Persian}
Geron, T. (2013). “California Becomes First State To Regulate Ridesharing Services Lyft, Sidecar, UberX”. Forbes, [Accessed: 2021/5/6], Available at: https://www.forbes.com/sites/tomiogeron/2013/09/19/california-becomes-first-state-to-regulate-ridesharing-services-lyft-sidecar-uberx/?sh=7daba2091804.
Grinvald, L. C. (2015). “Policing the Cease-and-Desist Letter”. University of San Francisco Law Review, 49(3), pp. 409-463.
JDN (2019). “Uberization: definition, examples”. LynkBooster, [Accessed: 2021/5/6], Available at: https://lynkbooster.com/en/uberization-definition-examples/.
Kerr, D. (2013). “Uber, Lyft, Sidecar get cease-and-desist letters from LA”. CNET, [Accessed: 1400/2/16], Available at: https://www.cnet.com/news/uber-lyft-sidecar-get-cease-and-desist-letters-from-la/.
Khalaj, M. (2020). “SNAPP CEO: The record of 2.3 million daily trips was broken at Snapp”. Eghtesadonline, [accessed on 2021/5/6], available at: https://www.eghtesadonline.com/n/2Ynh. {In Persian}
Kolodny1, L. (2010). “UberCab Ordered to Cease And Desist”. TechCrunch, [Accessed: 2021/5/6], Available at: https://techcrunch.com/2010/10/24/ubercab-ordered-to-cease-and-desist.
Kolodny2, L. (2010). “Ubercab, Now Just Uber, Shares Cease And Desist Orders”. TechCrunch, [Accessed: 2021/5/6], Available at: https://techcrunch.com/2010/10/25/ubercab-now-just-uber-shares-cease-and-desist-orders.
Law No 19/2003 on taxi services.
Law No 3/1991 on unfair competition.
Lowensohn, J. (2015). “UberCab.com upgrade to UBER.com”. THE VERGE, [Accessed: 2021/5/6], Available at: https://www.theverge.com/2015/1/15/7554561/uber-hit-cease-and-desist-south-carolina.
Moein, M. (2021). Vajehyab, [Accessed on 2021/5/6]. available at: https://www.vajehyab.com/moein. {In Persian}
, M. (2020). Nature of Uber Services. In: Marin J., Petrović S., Mudrić M., Lisičar H. (eds). Uber—Brave New Service or Unfair Competition.
PUBLIC UTILITIES CODE – PUC (DIVISION 2, CHAPTER 8, ARTICLE 7).
PYMNTS (2018). “California Suggests Classifying Uber As A Charter-Party Carrier”. PYMNTS.com, [Accessed: 2021/5/6], Available at: https://www.pymnts.com/blockchain/bitcoin/2018/bitcoin-daily-trump-bans-petro-crypto-mining-digital-coins/.
Reuschl, A., Tiberius, V., Filser, M., and Qiu, Y. (2021). “Value configurations in sharing economy business models”. Review of Managerial Science, (Published Online: SpringerLink). pp. 1-24.
Reuters Staff (2020). “Factbox: California is just one legal challenge for Uber around the world”. Reuters, [Accessed: 2021/5/6], Available at: https://www.reuters.com/article/us-uber-california-factbox/factbox-california-is-just-one-legal-challenge-for-uber-around-the-world-idUSKBN25G290.
Samawati, H. (2015). Commercial contracts. First Edition. Tehran: Jangal. {In Persian}
Shahidi, Mahdi (1985). “Conflict of Civil and Commercial Code Provisions regarding the Contract of Transportation”. Legal Research, 6(1), pp. 64-71. {In Persian}
Sherlock, H. (2021). “What Is a Super App and What Makes It So Super?”. APPLAUSE, [Accessed: 2021/5/6], Available at: https://www.applause.com/blog/what-is-a-super-app-and-what-makes-it-super.
Singh, M. (2011). “Why did UberCab change their name to Uber?”. Quora, [Accessed: 1400/2/16], Available at: https://www.quora.com/Why-did-UberCab-change-their-name-to-Uber.
Snapp (2021). “About us”. Snapp (Intelligent Transportation System/ online Taxi), [accessed on 2021/5/6], Available at: https://snapp.ir/about. {In Persian}
Snapp (2021). “Terms and Conditions”. Snapp (Intelligent Transportation System / online Taxi), [accessed on 2021/5/6], available at: https://snapp.ir/terms. {In Persian}
Snapp Drivers Club (2021). “Services, Discounts and Training for Snapp Driving Users”. Snapp )Intelligent Transportation System/ online Taxi), [accessed on 2021/5/6], available at: https://club.snapp.ir. {In Persian}
Sotoudeh Tehrani, H., and Safari, M. (2012). Commercial Law. Volume 4. Nineteenth edition. Tehran: Dadgostar. {In Persian}
Sotoudeh Tehrani, H., and Safari, M. (2015). Commercial Law. Volume 1. Thirty-sixth edition. Tehran: Dadgostar. {In Persian}
Stark, H. (2017). “The Science Behind Uberification: How Uber Changed the World”. The Huffington Post, [Accessed: 2021/5/6], Available at: https://www.huffpost.com/entry/the-science-behind-uberif_b_12376016.
Swisher, Kara (2014). “MAN AND UBER MAN”. Vanity Fair, [Accessed: 2021/1/20], Available at: https://www.vanityfair.com/news/2014/12/uber-travis-kalanick-controversy.
Szpunar (2017). “Opinion of Advocate General Case C‑434/15, Court of Justice of the European Union”. [Accessed: 2021/5/6], Available at: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=190593&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=18613289.
Texas A&M Transportation Institute (2017). “Transportation Network Company (TNC) Legislation”. Texas A&M Transportation Institute, [Accessed: 2021/5/6], Available at: https://policy.tti.tamu.edu/technology/tnc-legislation/.
The Associated Press (2019). “Pennsylvania fines Uber $11M for operating despite cease-and-desist order”. PENNLIVE, [Accessed: 2021/5/6], Available at: https://www.pennlive.com/news/2016/04/pennsylvania_fines_uber_11m_fo.html.
Turner, J. (2018). Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence. New York: Springer.
Uber1 (2021). “Use Uber in cities around the world”. Uber, [Accessed: 2021/5/6], Available at: https://www.uber.com/global/en/cities/.
Uber2 (2021). “Uber ride options”. Uber, [Accessed: 2021/5/6], Available at: https://www.uber.com/us/en/ride/ride-options/.#