دوره و شماره: دوره 09، شماره 3 - شماره پیاپی 28، آذر 1398 

مقاله ترویجی

تأثیر سرمایه فکری بر گرایش‌های کارآفرینانه و نوآورانه: باتأکید بر نقش میانجی قابلیت‌های پویا

صفحه 5-15

شهرام خلیل نژاد؛ حلیمه یوسفی طبس؛ عماد گلمحمدی؛ نشاط محمدی


مطالعه موردی

روش‌شناسی متعالی الگوی پذیرش فناوری‌های نوین کشاورزی

صفحه 45-59

منصور شاه‌ولی؛ آوا عاطفت‌دوست؛ مهسا فاطمی


ترجمه

نوآوری، دولت و سرمایۀ صبور

صفحه 85-102

کیارش فرتاش؛ مریم جهانگیرنیا؛ امیر ملک محمدی


گزارش

مروری اجمالی بر گزارش آینده آموزش عالی- بررسی مگاترندهای آموزش عالی تهیه شده در مؤسسه ADL

صفحه 103-117

روح الله حمیدی مطلق؛ محمد اسماعیل زاده؛ سعید سلیمانی؛ امین یوسفی؛ محسن اشعاری