نگاهی به آزمایشگاه‏ های موجود در دانشکده ‏های مدیریت جهان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در سطح جهان، نظام آموزشی دانشگاه‏ ها در پاسخگویی به نیازهای جامعه، دچار تغییر و تحول می‏ شوند. در این راستا زیرساخت‌های تحقیق، نقش مهمی در تمامی زمینه‌های علمی به خصوص علوم انسانی برای پیشرفت دانش دارند. یکی از زیرساخت ‏هایی که بسیاری از دانشگاه‏ های علوم انسانی در تلاش برای راه‏ اندازی آن هستند، آزمایشگاه مدیریت است. بررسی امکانات آموزشی و پژوهشی در بسیاری از دانشگاه‌های جهان اعم از دانشگاه‌های تراز اول در حوزه مدیریت مانند آکسفورد و ام‌آی‌تی تا دانشگاه‌هایی که در سطح متوسطی قرار می‌گیرند نظیر ناتینگهام و اوترخت، حاکی از این است که بسیاری از این دانشگاه‌ها، اقدام به راه‌اندازی مکانی تحت عنوان آزمایشگاه در حوزه علوم مدیریت و اقتصاد نموده‌اند. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ‏ای گردآوری شده است. نتایج نشان می ‏دهد آزمایشگاه‏ های موجود در حوزه مدیریت را می‏‏‎توان در چهار قالب آزمایشگاه‏‎های نوآوری، رفتاری، مالی و جامع طبقه‎‏بندی کرد. هم‏چنین نتایج نشان می‏‎دهد راه‏‎اندازی و استفاده از یک آزمایشگاه مدیریت در درجه اول نیازمند یک راهبرد مشخص،  برنامه کلان، همکاری مدیران ارشد دانشگاه و دانشکده‏‎های  زیرمجموعه، اعضای هیأت علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل می‏‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at Existing Laboratories in World Faculty of Management

نویسندگان [English]

 • Mehdi Goodarzi 1
 • Mohammad Hosein Ghorbani 2
1 Assistant Professor in Allameh Tabataba’i University
2 Phd Student in Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Around the world, the educational system of universities is changing to meet the needs of society. Research infrastructures have played an important role in all fields of science for the advancement of scientific knowledge, especially in the humanities and social sciences, and their research infrastructures have evolved over the last decade. One of the infrastructures that many humanities universities are trying to set up is a management lab. It is currently relying on the Management Laboratory as a valuable component in the research and education of universities. The development of the lab can promote products and products and thus make the university profitable. Examination of teaching and research facilities at many universities around the world, from top management universities such as Oxford and MIT to mid-level universities such as Nottingham and Utrecht, suggest that many of these universities have they have set up a local lab called the Laboratory of Management and Economics. The approach of this research is qualitative and library study methods have been used to collect the required information. The results show that laboratories in the field of world management can be classified into four laboratories of innovation, behavioral, financial and comprehensive. The results also show that setting up and using a management lab primarily requires a clear strategy and macro plan, collaboration between senior university and subordinate colleges, as well as the involvement of faculty and students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Faculty of Management Lab
 • Innovation Lab
 • Financial Lab
 • Behavioral Lab
 • Comprehensive Lab
 1. ودرزی، مهدی و قربانی، محمدحسین (1397). پیشنهاد تاسیس مجموعه آزمایشگاه­های دانشکده مدیریت و حسابداری، طرح پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی.
 2. ملک زاده، غلامرضا. کیانی نژاد، آزاده (1390). بررسی شاخصهای فردی موثر مدیران شرکتهای فناور نوپا (مطالعه موردی شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان)، فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، 7 (26).
 3. وایسما، یوهان جی؛ اتزکوویتز، هنری؛ گیب، آلن(1395). دانشگاه نسل سوم و دانشگاه کارآفرین، (ترجمه ایرج نبی­پور)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.
 4. Australian Academy of the Humanities (2018). INTEGRATED RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR HUMANITIES, ARTS & CULTURE DISCUSSION PAPER. March 2018 Retrieved: https://www.humanities.org.au/wp-content/uploads/2018/03/AAH-HAC-Data-Summit-Discussion-Paper.pdf.
 5. Bhan Ahuja, S (2019). Why Innovation Labs Fail, and How to Ensure Yours Doesn’t, Harvard Business Review, July 22.
 6. Barrow, C. (2001). Incubators: A Realist’s Guide to the World’s New Business Accelerators. New York: Wiley.
 7. Berlin (2011). Recommendations on Research Infrastructures in Humanities and Social Sciences, Drs. 10465-11, Berlin 28 01 2011, wissenschaftsrat.
 8. Hansen, M. T., Chesborugh, H. W., Nohria, N., and Sull, D. N. (2000). Newwork incubators: Hothouses of the new economy. Harvard Business Review, Septermber-October: 7-1-84.
 9. Shulman, L. S., & Tamir, P. (1973). Research on teaching in the natural sciences.” In R.M.W. Travers, (Ed.), Second handbook of research on teaching. Rand McNally.
 10. https://www.merriam-webster.com/dictionary/laboratory
 11. Susan R. Singer, Margaret L. Hilton, and Heidi A (2006). America's Lab Report: Investigations in High School Science, the national academies press.
 12. (2012). Innovation labs. A Do-It-Yourself Guide.
 13. ana (1397). Retrieved: www. ana.ir/fa/news/10/319507.
 14. Tehran (1397). Retrieved: www. ir/
 15. (1397). Retrieved: www.economics.alzahra.ac.ir/ Index.aspx? page_=form&lang=1&sub=9 &tempname= economics & PageID=12464.
 16. Khatam (1397). Retrieved: www.khatam.atu.ac.ir/ content/ خاتم-راه­اندازی-آزمایشگاه-محاسبات-مالی
 17. Marshal (2018). Retrieved: https://innovationlabs.harvard.edu
 18. https://www.marshall.usc.edu/faculty-research/centers-excellence/brittingham-social-enterprise-lab.
 19. uottawa (2017). Retrieved: http://uottawa.libguides.com
 20. lund (2018). Retrieved: http://www.humlab.lu.se/en/about/
 21. aueb.gr (2018). Retrieved: https://msl.aueb.gr/
 22. sdabocconi (2018). Retrieved: https://www.sdabocconi.it/en/site/management-science-lab.
 23. Topuniversities (2019). Retrieved: www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/business-management studies.