دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، بهمن 1402 (ویژه‌نامه "توسعه صنایع فرهنگی و خلاق") 

فراخوان ویژه نامه «توسعه صنایع فرهنگی و خلاق»

الزامات بین‌المللی شدن کسب‌وکارهای صنایع خلاق و فرهنگی (با تمرکز بر کسب‌وکارهای محتوای دیجیتال)

فهیمه محمدی؛ مهدی عبدالحمید؛ امیر ذاکری


الزامات روزنامه‌نگاری داده‌محور در اخبار صداوسیما

ارسلان ویسی سرچمی؛ ابراهیم فتحی؛ جهاندار امیری