سنجش اجتماعی رسانه‌های نمایشی VOD ایرانی میان کاربران توییتر فارسی

نوع مقاله : فراخوان ویژه نامه «توسعه صنایع فرهنگی و خلاق»

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشگاه صدا و سیما

چکیده

با ظهور فناوری‌های دیجیتال و ظهور خدمات رسانه‌های نمایشی VOD، چشم‌انداز صنایع فرهنگی و خلاق دستخوش دگرگونی چشم‌گیری شده است. به ویژه، بازار این رسانه‌ها در ایران شاهد رشد قابل توجهی بوده و طیف متنوعی از محتوا را ارائه می‌دهد تا مطابق با اولویت‌های مخاطبان فارسی‌زبان در سراسر جهان باشد. این پژوهش به سنجش اجتماعی رسانه‌های نمایشی VOD ایرانی و نظرکاوی آن‌ها در میان کاربران فارسی توییتر می‌پردازد. هدف این مطالعه با استفاده از روش‌های داده‌کاوی، علوم اجتماعی محاسباتی، تحلیل احساسات و تحلیل مضمون، سنجش تأثیر و پویایی VODهای ایرانی در چارچوب توییتر فارسی است. از طریق تحلیل مضمون، شش مضمون فراگیر استخراج شد: 1. سویه‌های تاریک رسانه‌های نمایشی VOD، 2. نظارت صداوسیما بر رسانه‌های نمایشی VOD، 3. فراگیری و محبوبیت رسانه‌های نمایشی VOD و عوامل مؤثر آن، 4. فیلتر و تعطیلی رسانه‌های نمایشی VOD، 5. حضور بازیگران در رسانه‌های نمایشی VOD پس از پاییز سال 1401، و 6. خرید اشتراک رسانه‌های نمایشی VOD. این مضامین منعکس‌کننده دیدگاه‌ها و گفتگوهای متنوع پیرامون VODهای ایرانی است.

با استفاده از روش‌های محاسباتی علوم اجتماعی، تجزیه و تحلیل احساسات و نظرسنجی کاربران، بینش عمیق‌تری در مورد سنجش اجتماعی VODهای ایرانی به دست می‌آید. تحلیل احساسات توییت‌ها نشان داد که احساسات منفی نسبت به این رسانه‌ها در میان کاربران توییتر فارسی 59%، احساسات مثبت 39%، و احساسات خنثی 2% بودند. علاوه بر این، از تکنیک‌های داده کاوی برای بررسی درصد توجه نسبت به VODهای ایرانی و احساسات کاربران نسبت به هر یک از آنها استفاده شد که فیلیمو مورد توجه‌ترین VOD ایرانی بود و بیشترین توجه کاربران را به خود جلب کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Measurement of Iranian VODs among Persian Twitter Users

نویسندگان [English]

  • Reza Jahanbazi 1
  • Arsalan Veisi Sarchami 2
1 Imam Sadiq University
2 IRIB University
چکیده [English]

With the advent of digital technologies and the emergence of VOD media services, the landscape of cultural and creative industries has undergone a dramatic transformation. In particular, the market of these media in Iran has witnessed significant growth and offers a diverse range of content to meet the preferences of Persian-speaking audiences around the world. This research deals with the social assessment of Iranian VOD media and their opinion analysis among Persian Twitter users. The purpose of this study is to measure the influence and dynamics of Iranian VODs in the framework of Persian Twitter using data mining methods, computational social sciences, sentiment analysis and theme analysis. Through thematic analysis, six overarching themes were extracted: 1. Dark strains of VOD, 2. Broadcasting monitoring of VOD, 3. Popularity of VOD and its effective factors, 4. Filter and closure of VOD, 5. Actors appearing on VOD after riots in 1401, and 6. Purchasing VOD subscriptions. These themes reflect diverse views and conversations about Iranian VODs.

Using social science computational methods, sentiment analysis, and user surveys, a deeper insight into the social measurement of Iranian VODs is obtained. Sentiment analysis of tweets showed that negative sentiments towards these media among Persian Twitter users were 59%, positive sentiments 39%, and neutral sentiments 2%. In addition, data mining techniques were used to investigate the percentage of attention towards Iranian VODs and the feelings of users towards each of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • VOD
  • Cultural and Creative Industries
  • Twitter
  • Computational Social Sciences
  • Data Mining

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 22 تیر 1402
  • تاریخ بازنگری: 12 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 29 مهر 1402