دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 43، تیر 1402، صفحه 1-151 

مقاله ترویجی

پیش‌‌بینی و پیمایش آینده فناوری جهان

صفحه 121-147

سپیده چرمچی؛ پژمان کیانی پور؛ جواد مشایخ