دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 35، تیر 1400، صفحه 1-182 

مقاله علمی پژوهشی

ارائه الگوی بین المللی شدن کسب وکارهای کوچک و متوسط صنعتی مورد حمایت صندوق کارآفرینی امید

صفحه 5-16

محمدرضا حاتمی؛ محمودرضا چراغعلی؛ پرویز سعیدی؛ محمودرضا مستقیمی


تحلیل و تبیین ذینفعان کلیدی انتقال فناوری (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) در بخش عمومی ایران

صفحه 54-65

فرهاد صفایی کوچکسرایی؛ محمدرضا باقرزاده؛ اسدالله مهرآراء؛ یوسف قلی پور کنعانی


مقاله مروری

واکاوی سیر تطور استراتژی

صفحه 97-123

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


مقاله ترویجی

خط مشی ها، الگو ها و اصول مدیریت مدارس موفق(مروری بر یافته های پروژه بین المللی ISSPP)

صفحه 124-136

سارا عابدی کوشکی؛ حسن رضا زین آبادی؛ علی اکبر امین بیدختی