دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 37، دی 1400 

مقاله علمی پژوهشی

مدل جامع نوآوری های دیجیتال در بحران کووید-19 با رویکرد فراترکیب

صفحه 5-26

پیمان جعفری سبدانی؛ لیلا مشگین قلم؛ علی احسانی


مقاله مروری

توانمندسازی تامین کنندگان در تدارکات عمومی نوآوری

صفحه 79-97

علی بنیادی نایینی؛ علی ملکی؛ نجم الدین یزدی


مقاله ترویجی

جوایز اعطایی به جامعه‌محوری و کارآفرینی در دانشگاه ها

صفحه 98-114

سالار فضلی فرد؛ محمد مهدی لطفی هروی؛ مژگان سمندر علی اشتهاردی