کلیدواژه‌ها = فناوری
پیش‌‌بینی و پیمایش آینده فناوری جهان

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 121-147

سپیده چرمچی؛ پژمان کیانی پور؛ جواد مشایخ


نهادها و برنامه‌های توسعۀ صادرات دانش‌بنیان و ملاحظات سیاستی توسعۀ صادرات

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 113-128

محسن رحیم زاده؛ علیرضا نعیمی؛ امیر ذاکری


در مسیر دانشگاه حکیمانه: سومین انقلاب علمی- دانشگاهی

دوره 09، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 43-66

حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی


تبیین رابطه فلسفی انسان و تکنولوژی با تاکید بر اخلاقیات

دوره 08، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 49-56

مهربان هادی پیکانی؛ مهدی نصراصفهانی


بررسی نقش نظام آماری در حکمرانی؛ مطالعه موردی حوزه فناوری و نوآوری

دوره 07، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 35-42

روح اله ابوجعفری؛ سیدمحمدحسین شجاعی؛ مجتبی نصراللهی نسب