موضوعات = حکمرانی
شومپیتر و پایان سرمایه‌داری غربی: از چرخه های فناورانه تا چرخه های مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

روح الله ابوجعفری؛ محمدامیر ریزوندی


رویکردهای دیپلماسی علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

مهدی باغبان؛ اردشیر سنایی


برنامه‌ریزی برای جهان پساکووید19: پنج محور توسعه پسانئولیبرالی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 91-98

کیارش فرتاش؛ طوبی برامکی؛ علی اصغر سعدآبادی


نظریه‌ای برای توانمندی‌های پویای رشد اقتصادی

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 108-127

کیارش فرتاش؛ مهدی تمیزی فر