موضوعات = حکمرانی
سناریوهای آینده تأثیر هوش مصنوعی بر حکمرانی ملی و بین المللی در افق 10 ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

مهدی احمدیان؛ محدثه حیدری؛ مجتبی طاووسی


تحلیل گفتمان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 19-39

علیرضا قربانی؛ عبدالکریم خیامی


برنامه‌ریزی برای جهان پساکووید19: پنج محور توسعه پسانئولیبرالی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 91-98

کیارش فرتاش؛ طوبی برامکی؛ علی اصغر سعدآبادی


نظریه‌ای برای توانمندی‌های پویای رشد اقتصادی

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 108-127

کیارش فرتاش؛ مهدی تمیزی فر