رویکردهای دیپلماسی علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

امروزه اهمیت علم و فناوری به قدری افزایش یافته که به عنوان یکی از مولفه‌ قدرت ملی در کشورها شناخته می‌شود. از طرفی پیچیدگی موضوعات علم و فناوری به قدری گسترده است که کشورها برای حل مسائل ملی و فراملی، دستیابی به توسعه و غیره نیازمند گسترش همکاری‌های با سایر کشورها می‌باشند. به این منظور کشورها برای دستیابی به اهداف متنوع خود، از رویکردهای مختلفی در دیپلماسی علم و فناوری تبعیت می‌نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای تحقق اهداف سیاست علم و فناوری خود، به دنبال استفاده از رویکردهای مختلف دیپلماسی علم و فناوری می‌باشد. به این جهت هدف اصلی مقاله، شناسایی و تبیین رویکردهای دیپلماسی علم و فناوری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در این راستا پژوهشگران با استفاده از متدولوژی چندروشی، ابتدا با روش مرور سیستماتیک، به دنبال پاسخ به این سوال بودند که چه رویکردهای به دیپلماسی علم و فناوری در جهان وجود داشته و سپس با روش تحلیل مضمون در منابع حکومتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی و تبیین رویکرد دیپلماسی علم و فناوری کشورمان اقدام نمودند. با توجه به مرور سیستماتیک در نتایج کتب و مقالات علمی مشخص گردید که تا سال 2022 میلادی، دوازده رویکرد به دیپلماسی علم و فناوری شامل نفوذ، وابستگی، پیوند دادن، همکاری، توسعه علم، فرصت‌سازی، مشارکت، جذب، نوآوری، برندسازی، بسیج علمی و رویکرد جهانی علم در جهان وجود داشته و با تحلیل مضامین اسناد بالادستی سیاست خارجی ج.ا.ایران مشخص گردید که جمهوری اسلامی ایران به هفت رویکرد در دیپلماسی علم و فناوری توجه نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Science and Technology Diplomacy Approaches of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mahdi baghban
  • Ardeshir sanaie
Islamic Azad University Tehran Branch
چکیده [English]

Today, the importance of science and technology has increased so much that it is known as one of the components of national power in countries. On the other hand, the complexity of science and technology issues is so wide that countries need to expand cooperation with other countries in order to solve national and transnational issues, achieve development, etc. For this purpose, countries follow different approaches in science and technology diplomacy to achieve their diverse goals. The Islamic Republic of Iran also seeks to use different approaches of science and technology diplomacy to realize the goals of its science and technology policy. For this reason, the main goal of the article is to identify and explain the approaches of science and technology diplomacy in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. In this regard, the researchers, using a multi-method methodology, first with a systematic review method, sought to answer the question of what approaches to science and technology diplomacy have existed in the world, and then with a theme analysis method in the government sources of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. They identified and explained the science and technology diplomacy approach of our country. According to the systematic review of the results of scientific books and articles, it was determined that until 2022, twelve approaches to science and technology diplomacy including influence, dependence, linking, cooperation, science development, opportunity creation, partnership, attraction, innovation, branding There has been a scientific mobilization and a global approach of science in the world, and by analyzing the themes of the top documents of the foreign policy of Iran, it was determined that the Islamic Republic of Iran has paid attention to seven approaches in science and technology diplomacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology Diplomacy
  • influence
  • dependence
  • attraction
  • cooperation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402
  • تاریخ دریافت: 25 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 22 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 آبان 1402