کلیدواژه‌ها = ایران
برنامۀ همکاری 25 سالۀ ایران و چین و واکنش کاربران ایرانی توییتر

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 43-58

ابوالفضل علمایی فر؛ داود رضاپور؛ مه‌سیما عبداللهیان


تحلیل خوشه ای جایگاه ایران در جهان مبتنی بر توسعه پایدار اقتصادی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 83-100

منا آهنی؛ محمدعلی افشارکاظمی


تبارشناسی مجلات مدیریت راهبردی در ایران و جهان

دوره 08، شماره 3، آذر 1397، صفحه 33-49

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شیرین اسدی خانقاه


شناسایی مولفه های موثر بر سیاستگذاری ورزش همگانی ایران

دوره 07، شماره 3، آبان 1396، صفحه 75-84

محمد جوادی پور؛ سمیه رهبری