کلیدواژه‌ها = ایران
برنامۀ همکاری 25 سالۀ ایران و چین و واکنش کاربران ایرانی توییتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

ابوالفضل علمایی فر؛ داود رضاپور؛ مه‌سیما عبداللهیان


تحلیل خوشه ای جایگاه ایران در جهان مبتنی بر توسعه پایدار اقتصادی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 83-100

منا آهنی؛ محمدعلی افشارکاظمی


تبارشناسی مجلات مدیریت راهبردی در ایران و جهان

دوره 08، شماره 3، آذر 1397، صفحه 33-49

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شیرین اسدی خانقاه


شناسایی مولفه های موثر بر سیاستگذاری ورزش همگانی ایران

دوره 07، شماره 3، آبان 1396، صفحه 75-84

محمد جوادی پور؛ سمیه رهبری