برنامۀ همکاری 25 سالۀ ایران و چین و واکنش کاربران ایرانی توییتر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 معاون نمایندگی ایران در پکن

2 کارشناس ارشد مطالعات شرق آسیا

3 کارشناس ارشد روابط بین الملل

چکیده

انعقاد برنامۀ همکاری جامع 25 ساله میان ایران و چین به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده طی سال‌های گذشته در راستای توسعه مناسبات دو کشور محسوب می‌شود. این توافق‌نامه گرچه از سوی مقامات دو کشور مطلوب ارزیابی شده اما در میان افکار عمومی با واکنش‌هایی مواجه بوده است. از جمله مهم‌ترین واکنش‌های صورت گرفته در این حوزه، واکنش منفی کاربران فارسی‌زیان شبکه اجتماعی توییتر و کمپین‌سازی آنان علیه توافق نامه 25 ساله ایران و چین بوده است. اهمیت این مساله ناشی از حضور نخبگان در این شبکه است که به نوعی آن را به سیاسی‌ترین شبکه اجتماعی فعال در ایران مبدل کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی چرایی واکنش منفی کاربران فارسی زبان توییتر به این توافق نامه در پی پاسخگویی به این پرسش‌هاست که: « علل و ماهیت واکنش عمومی کاربران ایرانی نسبت به امضای برنامۀ همکاری جامع ایران و چین در فضای توییتر چگونه بوده است؟ » و «گذشت زمان چه تاثیری بر میزان حساسیت مردم ایران نسبت به توافق نامه ایران و چین داشته است؟»
به نظر می‌رسد سه علت «نگرانی در خصوص فروش و واگذاری مناطق مختلف ایران به چین» ، «اشاره به حافظۀ تاریخی ملت ایران» و «نگرانی در خصوص به خطر افتادن استقلال کشور»، مهم‌ترین علل واکنش منفی کاربران ایرانی توییتر نسبت به توافق نامه 25 سالۀ ایران و چین باشد و میزان حساسیت کاربران به موضوع مذکور، بر اثر گذشته زمان کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran–China 25-year Cooperation Program and the reaction of Iranian users of Twitter

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Olamaie-Far 1
  • davood rezapour 2
  • Mahsima Abdollahian, 3
1 Deputy chief of mission of the Islamic Republic of Iran to china
2 MA Graduate of East Asian Studies
3 MA Graduate of International Relations
چکیده [English]

The conclusion of the comprehensive 25-year Cooperation Program between Iran and China is counted as one of the most significant actions taken during the recent years. This agreement, however considered favorable by the authorities of the two countries, has provoked reactions in public opinion. Among the most important feedbacks in this case are the negative reaction of the Persian users of Twitter and their campaigning against Iran and China’s 25 year agreement. The significance of this matter is due to the presence of elites in this network which in a way has made it the most political social network active in Iran. This research aiming to study the reason for the negative reaction of the Persian users of Twitter to this agreement, is looking for the answers to these questions: «What have been the reasons and modality of Twitter’s Iranian users’ general feedback to the signing of Iran and China’s comprehensive cooperation program in Twitter space? » And «What influences has the passing of time had on the level of Iranian people sensitivity towards Iran and China’s agreement? ». It appears that the three reasons «concerns about sale and cession of different regions of Iran to China», «the collective memory of the Iranian nation» and «concerns about the country’s independence to be jeopardized» are the most significant reasons to the negative feedback of Iranian Twitter users towards the 24 year agreement between Iran and China and the sensitivity of the users to the so called issue, has declined over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 25 year agreement
  • Iran
  • China
  • Twitter
  • political participation