دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 32، آبان 1399 

مقاله مروری

بررسی کاربردی الگوریتم های اجماع استفاده شده در شبکه های بلاک چین

صفحه 35-54

محمد شهبازی؛ سعید کاظم پوریان؛ محمدرضا تقوا


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری با هدف داوری باز و شفاف (Open peer review (OPR)) نتایج داوری مقالات این شماره را در قسمت فایل های تکمیلی منتشر نموده است.