دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی پژوهشی

تحلیل رِوایی سیاست‌گذاری توسعه زیست‌بوم استارتاپی ایران بر اساس چهارچوب تحلیل روایی سیاست (NPF)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

امیر محمد واعظی؛ علی ملکی


شرکت‌های ملی نفت، گذار انرژی و توسعه پایدار در خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

حسین حیدری؛ حامد محقق نیا؛ شیوا جلال پور؛ فریدون اکبرزاده


ارائه الگوی توسعه ناحیه نوآوری با محوریت پارک فناوری مطالعه تجربه تاریخی پارک فناوری پردیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

میثم نریمانی؛ سید حمزه حسنی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی؛ مجتبی جباری پور


ترجمه

شومپیتر و پایان سرمایه‌داری غربی: از چرخه های فناورانه تا چرخه های مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

روح الله ابوجعفری؛ محمدامیر ریزوندی


مقاله ترویجی

تأثیر هوش تجاری بر مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه: گروه شرکت‌های شاتل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

میثم علیخانی؛ نادر نادری؛ فاطمه کاظمی اسکری


مقاله علمی پژوهشی

مدل تصمیم‌گیری استراتژیک در استارت‌آپ‌های حوزه‌ی فناوری اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

محمد تقوی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ سید سروش قاضی نوری؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ حسین اصلی پور


ترجمه

ابزارهای توانمندسازی فین‌تک، موارد کاربرد و نقش آیندۀ اینترنت اشیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

شایان روحانی راد


مقاله علمی پژوهشی

رویکردهای دیپلماسی علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

مهدی باغبان؛ اردشیر سنایی


تحلیل زیست بوم نوآوری ایران از سیاستگذاری تا عمل: رویکرد مبتنی بر تحلیل تم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

نیما اسفندیاری؛ محمود مرادی؛ محمد رحیم رمضانیان؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری


شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های اساسی مؤثر بر موفقیت سیستم های هوش تجاری با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

علی مطلبی؛ سید صمد حسینی؛ محمد فاریابی


ارائه مدل پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا(P2P) مبتنی بر بلاک چین در صنعت گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

ایمان قاسمی همدانی؛ محمد باشکوه اجیرلو؛ حسین رحیمی کلور؛ ناصر سیف الهی انار


الگوی توسعۀ کارآفرینی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ هما احمدیان؛ زهرا سینائی راد؛ زبیده کوچکی


سناریوهای آینده تأثیر هوش مصنوعی بر حکمرانی ملی و بین المللی در افق 10 ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

محدثه حیدری؛ مهدی احمدیان؛ مجتبی طاووسی