شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های اساسی مؤثر بر موفقیت سیستم های هوش تجاری با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار ، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

سازمان‌ها برای استخراج دانش و بینش از داده‌های سازمان و اتخاذ تصمیمات کارا و اثربخش، اقدام به پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری می‌کنند، اما آمار و ارقام نشان می‌دهد که بیش از 50 درصد پروژه‌های هوش تجاری شکست می‌خورند، لذا مطالعات زیادی اقدام به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت این سیستم‌ها نموده‌اند، ولی مطالعات به دلیل تعریف متفاوتی که از موفقیت داشتند، به عوامل متفاوتی نیز دست‌یافته‌اند، از اینرو این تحقیق (کیفی از منظر راهبرد، فراترکیب از منظر روش و بنیادی از منظر هدف با ابزار چک‌لیست و به شیوه کتابخانه‌ای و با نمونه‌گیری هدفمند از مطالعات جامعه هدف) صورت گرفت تا ضمن مشخص کردن تعریفی شفاف از موفقیت سیستم های هوش تجاری و رفع تناقضات موجود، ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر موفقیت این سیستم‌ها را در 33 مؤلفه و 5 بعد (از 100 پژوهش باکیفیت یک دهه گذشته) شناسایی و معرفی کند تا یافته‌های این پژوهش بتواند ازنظر کاربردی و عملی، به مدیران پروژه‌های هوش تجاری، درک صحیحی از مؤلفه‌های مؤثر بر موفقیت این سیستم‌ها ارائه دهد و ازنظر بنیادی نیز به محققان حوزه موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی کمک کند تا درکی صحیح و جامع از مطالعات موجود در یک دهه گذشته داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the basic dimensions and components affecting the success of business intelligence systems (meta-synthesis approach)

نویسندگان [English]

 • ali motallebi 1
 • Seyyed Samad Hosseini, 2
 • mohammad faryabi 3
1 Master of Business Administration, Department of Management, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Department of Management ,Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Business intelligence (BI) systems are implemented by organizations to extract knowledge and insights from their data, enabling them to make efficient and effective decisions. However, statistics indicate that over 50% of BI projects fail. Numerous studies have attempted to identify the factors influencing the success of these systems. However, varying definitions of success have led to different findings. To address this issue, a qualitative and fundamental research study was conducted using a meta-synthesis method. The aim was to identify and introduce the dimensions and components that impact the success of these systems. This study identified 33 components and 5 dimensions that contribute to success. Additionally, a clear definition of the success of business intelligence was established, aiming to resolve existing contradictions. the findings of this research have significant implications. Practitioners in this field will gain a comprehensive understanding of the variables they should prioritize at every stage of the system's life cycle, enhancing their decision-making processes. Moreover, researchers in the field of information systems success will benefit from a deeper understanding of the available studies from the past decade.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Meta-synthesis
 • business intelligence success
 • business intelligence implementation
 • business intelligence adoption
 • business intelligence effectiveness

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402
 • تاریخ دریافت: 10 دی 1402
 • تاریخ بازنگری: 17 بهمن 1402
 • تاریخ پذیرش: 30 بهمن 1402