مدل تصمیم‌گیری استراتژیک در استارت‌آپ‌های حوزه‌ی فناوری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری گرایش سیاست‌گذاری بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان مدیریت معاصر، تصمیم‌گیری مهم‌ترین وظیفه‌ی مدیریتی است. در میان تصمیم‌های مختلف، تصمیمات استراتژیک بر ماندگاری، حفظ جایگاه و به طور عمومی بر سرنوشت سازمان تاثیر می‌گذارند. در سالهای اخیر که فناوری اطلاعات در دنیا گسترش خیره‌کننده‌ای داشته، استارتاپ‌های این حوزه کلیدی‌ترین نقش را در ارتقای تکنولوژی و توسعه‌ی آن برعهده گرفته‌اند. با توجه به اهمیت این شرکت‌ها، تحقیق حاضر به دنبال کشف مدلی برای تصمیم‌گیری استراتژیک در این حوزه و پاسخ به این سوال است: «مدل تصمیم‌گیری استراتژیک استارتاپ‌های فناوری اطلاعات در ایران چگونه است؟». بدین منظور با استفاده از رویکرد «استراوس-کوربین» در روش نظریه داده‌بنیاد، با 12 نفر از خبرگان حوزه فناوری اطلاعات (شامل مدیران استارتاپ‌ها و خبرگان دانشگاهی) مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. پس پیاده‌سازی کدگذاری باز بر روی داده‌ها،‌ تعداد ۶۴۹ نکته کلیدی به دست آمد. سپس این نکات در قالب ۱۴۱ مفهوم انتزاعی دسته‌بندی شد. پس از آن فرآیند کدگذاری محوری و سپس کدگذاری انتخابی صورت پذیرت و در نهایت ۳۴ مقوله اصلی به دست آمد. حمایت‌های مدبرانه از فضای فناورانه، به کارگیری متوازن ابعاد مدیریت منابع انسانی، رهبری استراتژیک هوشمند، نرخ ماندگاری نخبگان و محدودیت‌های حاصل از تحریم و منع دسترسی از اهم مقولات کشف شده در این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Grounded theory model for strategic decision making in IT startups

نویسندگان [English]

 • Mohammad Taghavi 1
 • mehdi haghighi 2
 • sorosh ghazinoori 2
 • vahid khashei 2
 • Hossein Aslipour 2
1 Faculty of management and accounting
2 faculty member
چکیده [English]

trategic decision making is one of the management activities to overcome environmental uncertainty. Strategic decisions are decisions that affect the long-term survival of the organization and its dynamism and promotion. Knowledge-based companies are great tools for governments to advance technology and streamline science in industry. Given the importance of the position of knowledge-based organizations in the volume of GDP and the lack of strategic decision-making model of these companies, the present study is the answer to the question: "What is the strategic decision-making model of knowledge-based companies?". For this purpose, semi-structured interviews were conducted with 12 subject experts (including managers of knowledge-based companies and academic experts) using the data theory theory method (Strauss-Corbin approach). After the open coding stage, 649 key points were extracted from the initial data in the form of 141 abstract concepts. These concepts led to the formation of 83 sub-categories, 34 main categories and finally six theoretical theorems through the axial and selective coding process. Managers' power of action based on market analysis, the role of elite retention rate, streamlining the structure and decision-making process, maintaining dynamic marketing relationships with the environment, attention to the components of technology ecosystem and environment and the importance of maturity and organizational learning in decision making are some of the most important categories.

کلیدواژه‌ها [English]

 • decision making
 • strategic decision making
 • strategic management
 • kbo

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401
 • تاریخ دریافت: 06 مرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 14 مهر 1399
 • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1399