نویسنده = علی ملکی
تحلیل رِوایی سیاست‌گذاری توسعه زیست‌بوم استارتاپی ایران بر اساس چهارچوب تحلیل روایی سیاست (NPF)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

امیر محمد واعظی؛ علی ملکی


حرکت های «جمعی» و تغییرات نهاد و فناوری: بررسی چند نظام نوآوری منتخب

دوره 06، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 69-86

روح الله حمیدی مطلق؛ علی بابایی؛ علی ملکی


در جست و جوی راه سوم در سیاست گذاری توسعه صنعتی

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 89-108

علی بابایی؛ روح الله حمیدی مطلق؛ علی ملکی


بهبود ضریب تاثیر مقالات پژوهشی

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 109-116

علی ملکی؛ عرفان مصلح