نویسنده = علی ملکی
حرکت های «جمعی» و تغییرات نهاد و فناوری: بررسی چند نظام نوآوری منتخب

دوره 06، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 69-86

روح الله حمیدی مطلق؛ علی بابایی؛ علی ملکی


در جست و جوی راه سوم در سیاست گذاری توسعه صنعتی

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 89-108

علی بابایی؛ روح الله حمیدی مطلق؛ علی ملکی


بهبود ضریب تاثیر مقالات پژوهشی

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 109-116

علی ملکی؛ عرفان مصلح