بهبود ضریب تاثیر مقالات پژوهشی

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 هیئت علمی، دانشگاه صنعتی شریف

2 پژوهشگر، پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

هدف این مقاله کمک به نویسندگان برای حداکثر کردن ضریب تاثیرو مقالات است. با وجود اینکه این سرمقاله به طور ویژه برای مجله Technovation نوشته شده است؛ بسیاری از موارد پیشنهاد شده آن قابل استفاده و تطبیق در سایر مجلات می‌باشد. ارزش هر مقاله به نوآوری آن در زمینه تخصصی خود هست، با این حال این نوشتار باور دارد که راه حلی یکپارچه جهت ارائه موثر این نوآوری وجود دارد و سعی دارد که این روش یکپارچه را تبیین کند.

عنوان مقاله [English]

Improving impact of research papers

نویسندگان [English]

  • Ali Maleki 1
  • Erfan Mosleh 2