کلیدواژه‌ها = تجاری‌سازی
الگوی توسعۀ کارآفرینی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ هما احمدیان؛ زهرا سینائی راد؛ زبیده کوچکی