نویسنده = سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی
واکاوی سیر تطور استراتژی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 97-123

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


تأثیرگذاری پاورپوینت:چشم اندازی بصری به معناسازی در استراتژی

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 117-142

زهرا دانیالی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


درآمدی بر روش تحقیق: رویه‌های استاندارد تحلیل داده‌های کیفی

دوره 09، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 67-96

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


یک راهنمای کاربردی برای ایجاد مشارکت نظری در حوزۀ مدیریت راهبردی

دوره 09، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 111-124

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ زهرا دانیالی


تبارشناسی مجلات مدیریت راهبردی در ایران و جهان

دوره 08، شماره 3، آذر 1397، صفحه 33-49

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شیرین اسدی خانقاه


مروری بر ابزارهای استراتژی منتشر شده در مجلات مهم، طی 25 سال اخیر

دوره 07، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 55-77

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد


بررسی تأثیر فناوری اطلاعات در چابکی سازمان‌های تولیدی و خدماتی

دوره 06، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 13-22

محمد خدابخشی؛ روح الله تولایی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


الزامات بازار کار مخترعان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دوره 06، شماره 3، آبان 1395، صفحه 75-86

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ مریم اخوان خرازیان