نویسنده = عباس قیومی ابرقویی
نگاه نامتعارف به برنامه ریزی

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 19-30

عباس قیومی ابرقویی


موانع تدوین و اجرای برنامه در سازمان های ایران

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 45-58

عباس قیومی ابرقویی


مروری بر چالش های نظام طبقه بندی کالا در شرکت ملی گاز ایران

دوره 05، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 117-126

بابک رضایی نژاد؛ عباس قیومی ابرقویی


توسعۀ علوم در بستر تمدن اسلامی

دوره 05، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 41-49

عباس قیومی ابرقویی


رابطه آموزش و پژوهش در دانشگاه های جدید

دوره 04، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 29-46

جمال کدخداپور؛ عباس قیومی ابرقویی