موانع تدوین و اجرای برنامه در سازمان های ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناس شرکت ملی گاز ایران

چکیده

مقاله زیر می‌کوشد برای دو پرسش اساسی زیر پاسخ‌هایی قانع‌کننده و درخور فراهم کند: نخست این که چرا بسیاری از برنامه‌ها در جامعه ما به اهداف و غایات خود نمی‌رسند؟ و دوم این که چرا با وجود تدوین صورت‌های مختلف برنامه در سازمان‌های ما، عموم کارشناسان معتقدند این سازمان‌ها برنامه یا استراتژی ندارند؟ پاسخ به این مسائل راهبردی و مهم را می‌بایست در سه عامل مختلف جستجو کرد: ۱) طرز تلقی غلط یا نگاه نادرست به مقوله برنامه‌ریزی، ۲) تدوین ناقص برنامه‌ها و ۳) اجرای ناتمام برنامه در سازمان‌های ما جستجو کرد. در این مقاله هر یک از این پاسخ‌ها به صورت مجزایی با توجه به تجارب کاری نویسندگان و همکاری در انجام چند مطالعه برنامه‌ریزی در حوزه پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers of planning and implementation in Iranian companies

نویسنده [English]

  • Abbas Ghayoumi
چکیده [English]

The purpose of this article is to find compelling and appropriate answers to these questions: why don’t the plans meet a determined goal in our society? Why do many experts believe that the organizations do not have a plan or strategy despite the fact that various types of plans are developed for them? One must look for the answers of these strategic and challenging questions considering three factors: 1) misunderstanding and mistaking the meaning and planning procedures, 2) inconclusive plan codification, and 3) incomplete implementation of plans. In this article, each of these answers have been discussed exclusively considering the author’s experience and his corporation in executing planning projects of Iranian national gas research and information company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • planning
  • governmental management
  • Strategic Planning
  • organizational theory
  • strategy