توسعۀ علوم در بستر تمدن اسلامی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفۀ علم، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

مسلمانان برای پاسخ به نیازهای جامعۀ اسلامی و سیراب کردن عطش دانستن خود دسته ای از علوم را ابداع کردند و دست های را از سایر ملل و اقوام اقتباس کردند و در هر دو دسته علوم، به پیشرفت و تعالی شایان توجهی در زمان خود رسیدند. مبنای پیشرفت دانش میان مسلمانان را تشویق اسلام به علم آموزی باید دانست. مسئلۀ دیگری که موجب رشد علم و دانش نزد مسلمانان شد، تساهل و تسامح با اهل علم در عین حفظ مبانی اعتقادی خود بود. این تساهل زمینۀ اجتماعی استفاده از علوم سایر ملل را فراهم کرد و محیط مناسبی برای تحقیق و پژوهش و رشد دانشمندان ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The development of science in the context of Islamic civilization

نویسنده [English]

  • Abbas Qaumi
چکیده [English]

In this paper, the history behind the development of science in Islamic civilization infrastructures has been explained at the first place and then the causes of developments in science and technology among Muslims have been explored. Generally, Muslims invented a spectrum of science to meet the needs of Islamic society and to satisfy their thirst of knowledge. Besides they adopted another spectrum of science from other nations and tribes. Both fields of sciences grew to a remarkable level of development and excellence then. Islam encourages learning and gaining knowledge which is the basis of Muslims’ growth. Another reason for science and knowledge growth among Muslims was the patience and interactive resilient relations with lettered and knowing people. This resilience and patience was the social driving motor for obtaining the science of other nations and resulted in a decent atmosphere for research and the Scientifics’ development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • science development
  • Islamic civilization