نگاه نامتعارف به برنامه ریزی

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسنده

کارشناس شرکت ملی گاز

چکیده

رویکرد رایج یا متعارف به برنامه‌ریزی آن را تلاش برای تدوین نقشه راه حرکت از وضع موجود به مطلوب سازمان یا مجموعه‌ای می‌بیند که برنامه برای آن تدوین می‌شود. این سند که توسط تیم مشاور یا بخش برنامه‌ریزی تهیه می‌شود طی اجرا مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح می‌شود و بازخورد آن مبنای اصلاح راهبردها قرار می‌گیرد. در این مقاله نقدهای اساسی به این دیدگاه بررسی شده و در مقابل، نگاه نامتعارف یا نگاه حداقلی به برنامه‌ریزی تعریف شده که به واقعیت برنامه‌ریزی در سازمان‌ها نزدیک‌تراست. در این نگاه برنامه‌ریزی شکل خاصی ندارد بلکه حاوی خصوصیاتی کلی است و بیشتر صورتی اقتضایی دارد. در حقیقت شکل سند برنامه تابعی از مساله و موضوع است و بنا به مقتضای کار می‌تواند تغییر کند. علاوه بر تنظیم سند، برنامه‌ریزی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است که کمک می‌کند برنامه در عمل پیاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unconventional look at planning

نویسنده [English]

  • Abbas Ghayoumi
چکیده [English]

The common and conventional look at planning is assumed as the road map to move from status quo to desired status of organization. The document which is developed by advising team or planning department is examined and modified during execution and the feedback is drawn to reform the strategies. In this article, criticizing ideas to already mentioned procedure are investigated. Besides unconventional or insufficient look at planning is defined which is more consistent with companies reality. In this viewpoint, planning doesn’t have a special configuration. Planning bears specific features and develops according to contingencies. In fact, the document is dependent on subject and problem and contingently changes. In addition to documentation, planning is a set of activities to ensure that the plan will be practically implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Planning
  • Plan
  • planning