نویسنده = مصطفی صفدری رنجبر
رویکردی تکاملی به فرارسی اقتصادی متاخران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

مهدی فاطمی؛ مصطفی صفدری رنجبر


شناسایی پنجره های فرصت فناوری بلاکچین در صنعت بانکداری ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 35-53

مسعود هاشمی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ عسگر نوربخش


دو دهه با سیستم های نوآوری بخشی: مسیر پیموده شده و افق های پیش رو

دوره 08، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 17-42

مصطفی صفدری رنجبر؛ سید سروش قاضی نوری