نویسنده = مصطفی صفدری رنجبر
رویکردی تکاملی به فرارسی اقتصادی متاخران

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 91-120

مهدی فاطمی؛ مصطفی صفدری رنجبر


شناسایی پنجره های فرصت فناوری بلاکچین در صنعت بانکداری ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 35-53

مسعود هاشمی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ عسگر نوربخش


دو دهه با سیستم های نوآوری بخشی: مسیر پیموده شده و افق های پیش رو

دوره 08، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 17-42

مصطفی صفدری رنجبر؛ سید سروش قاضی نوری