کلیدواژه‌ها = انتقال فناوری
تحلیل و تبیین ذینفعان کلیدی انتقال فناوری (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) در بخش عمومی ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 54-65

فرهاد صفایی کوچکسرایی؛ محمدرضا باقرزاده؛ اسدالله مهرآراء؛ یوسف قلی پور کنعانی


فناورانه و نوآورانه کردن خریدهای دولتی

دوره 05، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 27-39

نجم الدین یزدی