فناورانه و نوآورانه کردن خریدهای دولتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشگر پژوهشکدۀ سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

فناورانه و نوآورانه کردن مناقصات و خریدهای دولتی، که با عنوان «خریدهای دولتی نوآورانه و فناورانه » نیز شناخته می شود، یکی از سیاست های نوین طرف تقاضای نظام نوآوری است که مکمل رویکرد کلاسیک سیاست های ساخت داخل است. هدف از خرید دولتی نوآورانه و فناورانه استفاده از ظرفیت خریدهای دولتی است و در آن به جای تأمین کالاها و خدمات روتین، توسعۀ فناوری و نوآوری مدنظر است. با توجه به تغییرات لازم در فرایند مناقصات و توانمندی های خریدار و نیز مناقصه گران، چالش های مهمی بر سر راه موفقیت این سیاست وجود دارد؛ از جمله مدیریت ریسک کارکنان و مدیران دولتی، پایش و ارزیابی سیاست و فرایند مناقصه و مناقصه گران، نیاز به ارتقای توانمندی مناقصه گران، نیاز به ارتقای ظرفیت جذب خریدار دولتی، نیاز به تعریف ساختار میانجی گر چند وظیفه ای و دارای تخصص های میا ن رشته ای، انطباق با تعهدات زمانی و مالی متداول در مناقصات، چالش های حقوقی، و نحوۀ جبران خدمات. همچنین در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، که نیازهای انتقال فناوری برجسته تر از نیازهای توسعۀ فناوری و نوآوری است، ضروری است ادبیات موضوع با محوریت انتقال فناوری توسعه یابد، که خوشبختانه اخیراً شاهد آغاز پژوهش ها و کارهای اجرایی در صنعت نفت و پیش تر در صنایع دفاعی کشور بوده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public Procurement of Innovation and Technology

نویسنده [English]

  • Najmoddin Yazdi
چکیده [English]

Public procurement of innovation (PPI), and its antecedent public technology procurement (PTP), is one of modern demand-side innovation policies being bolded over the last decade, which could complement the classic approach of local content policies (LCPs). In Public procurement of innovation (PPI), the goal is to utilize the capacity of public procurement and to target development of innovation and technology in procured products, instead of procuring routine goods and services for public body. It should be said that the two concepts of innovationfriendly public procurement and pre-commercial procurement (PCP) are close but distinct to public procurement of innovation. Due to the changes required in public procurement process and behaviors and capabilities of procurer and also tenderers, there are considerable challenges before success of this demand-side innovation policy. Amongst them, we could point to risk management of public employees and managers, monitoring and evaluation of the policy and tender process and tenderers, need to promote tenderers’ capabilities, need to promote absorptive capacity of public procurer, need to define a multi-task interdisciplinary intermediation structure, compliance with routine temporal and financial obligations of tenders, legal challenges and compensation. Furthermore, in developing countries such as Iran where technology transfer needs are bolded more than technology and innovation development, it is necessary to develop a literature consistent with technology transfer needs. Fortunately, there have been a start of some researches and practices in oil industry of Iran, and previously in the defense industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand-side Innovation Policies
  • Public Procurement of Innovation (PPI)
  • Public Technology procurement )PTP(
  • Technology Transfer