کلیدواژه‌ها = استراتژی
مفهوم‌سازی استراتژی تحول دیجیتال و شناسایی الزامات و قابلیت‌های پشتیبان شکل‌دهی آن با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

فراز نبیی؛ مهدی شامی زنجانی؛ نیما گروسی مختارزاده


واکاوی سیر تطور استراتژی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 97-123

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


برنامه ریزی استراتژیک، تاریخچه، مفروضات و میزان تاثیر آن بر عملکرد سازمانی

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 31-44

علی بابایی؛ روح الله حمیدی مطلق


موانع تدوین و اجرای برنامه در سازمان های ایران

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 45-58

عباس قیومی ابرقویی


در جست و جوی راه سوم در سیاست گذاری توسعه صنعتی

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 89-108

علی بابایی؛ روح الله حمیدی مطلق؛ علی ملکی