کلیدواژه‌ها = بلاکچین
شناسایی ظرفیت و بسترهای توسعه فناوری بلاکچین در مدیریت پروژه و ساخت

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 107-136

سامره جدیدالاسلامی؛ مجتبی عزیزی


مدل جامع نوآوری های دیجیتال در بحران کووید-19 با رویکرد فراترکیب

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 5-26

پیمان جعفری سبدانی؛ لیلا مشگین قلم؛ علی احسانی


شناسایی پنجره های فرصت فناوری بلاکچین در صنعت بانکداری ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 35-53

مسعود هاشمی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ عسگر نوربخش


فین‌تک؛ جستاری در سطح جهان و ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 75-94

شایان روحانی راد