کلیدواژه‌ها = نوآوری باز
بررسی نقش فناوری مالی (فین‌تک) اسلامی در تقابل با پس‌لرزه‌های کووید 19؛ نقش نوآوری اجتماعی باز نظام مالی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

شایان روحانی راد


شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در انتخاب راهبرد اکتساب نوآوری

دوره 08، شماره 3، آذر 1397، صفحه 51-61

محمد مهدی سعیدیان؛ مهدی کیامهر؛ میثم شهبازی