تعداد مقالات: 275
201. جایگاه نهادی آموزش پایه در توسعه دانش بنیان

دوره 02، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 67-80

فرشاد مومنی؛ فرزانه چهاربند


204. معرفى نظام هاى رتبه بندى جهانى دانشگاه ها و بررسى شاخص هاى این نظام ها

دوره 03، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 71-86

حمزه علی نورمحمدی؛ فاطمه صفری


209. گذارهای اجتماعی- فنی در رژیم مدیریت منابع نفت و گاز در ایران

دوره 01، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 77-94

جواد وزیری؛ محمد امین قانعی راد


211. مهمترین کاربردهای اینترنت اشیا در نظام اداری یزد

دوره 08، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 77-89

حمیده شکاری؛ کاظم درند


212. پیامدهای توسعه گاز رسی بر بازار جهانی انرژی

دوره 05، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 81-94

سید روح الله رضوی


213. معرفی بانک های اجتماعی و آیندۀ تأمین مالی پایدار

دوره 05، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 83-86

محمد ملک شاهی


214. برقراری پیوند میان عرضه و تقاضا: نقش میانجیگری در تأمین دولتی نوآوری

دوره 07، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 85-104

رضا خان احمدلو؛ ابوالفضل سپهری


215. نوآوری، دولت و سرمایۀ صبور

دوره 09، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 85-102

کیارش فرتاش؛ مریم جهانگیرنیا؛ امیر ملک محمدی


219. بررسی سطوح بلوغ و توسعه یافتگی نوآوری و همکاری دولت با خوشه های صنعتی (مورد کاوی خوشه کاشی استان یزد)

دوره 04، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 103-112

محمود ابویی اردکان؛ محمد علی عظیمی؛ کامبیز طالبی


221. بررسی تطبیقی تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف در پایگاه های استنادی وب آوساینس و اسکوپوس

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 109-122

خیرالنساء سیفی؛ سپیده فهیمی فر؛ علیرضا نوروزی


222. یک راهنمای کاربردی برای ایجاد مشارکت نظری در حوزۀ مدیریت راهبردی

دوره 09، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 111-124

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ زهرا دانیالی


223. رشد و توسعۀ فناوری های پایدار: چارچوبی برای تحلیل حکمرانی نظام های نوآوری

دوره 06، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 117-139

ناصر باقری مقدم؛ عرفان مصلح


224. سیاست نوآوری: چیستی، چرایی و چگونگی

دوره 08، شماره 1، بهار 1397، صفحه 69-86

محمدعلی صادقی کیا