آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثقفی، فاطمه [1] دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 • ثنایی، مهدی [1] دانشجوی دکترای تخصصی سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

 • ثنایی، مهدی [1] دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه تهران

 • ثنایی، مهدی [1] دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، اندیشکدۀ شفافیت برای ایران

 • ثنائی، مهدی [1] دانشجوی دکترای سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

 • ضرغامی، حمیدرضا [1] استادیار مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

ط

ع

غ

ف

 • فاطمی، آرمان [1] کارشناسی ارشد MBA دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

 • فاطمی، مهسا [1]  استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

 • فاطمی، مهسا [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

 • فرتاش، کیارش [1] استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی

 • فرتاش (مترجم)، کیارش [1] استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی

 • فرخنده، مهسا [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

 • فرمهینی فراهانی، بهراد [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران، پژوهشگر پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

 • فرهمند معین، حامد [1] دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور تهران، پژوهشگر پژوهشکدۀ مطالعات فناوری ریاست جمهوری

 • فیروزآبادی، مرتضی [1] کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه علوم و فنون مازندران، مدیر شبکه تحلیگران فناوری ایران

 • فیضی، کامران [1] استاد دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

 • فهیمی فر، سپیده [1] عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

ق

ک

گ

 • گرجامی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب، سراب، ایران.

 • گلمحمدی، عماد [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد سنندج، مدرس دانشگاه علمی کاربردی ایلام، مرکز ایلام (پارسیان)

 • گودرزی، مهدی [1] استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

ل

م

ن

و

ه

ی

 • یزدی، نجم الدین [2] دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشگر پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف

 • یزدی، نجم الدین [1] دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشگر پژوهشکدۀ سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

 • یزدانی، حمیدرضا [1] استادیار ، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

 • یقطین، مریم [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز

 • یوسفی، امین [1] پژوهشگر پژوهشکده سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف

 • یوسفی طبس، حلیمه [1] کارشناس ارشد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان