مهلت ارسال مقاله برای فراخوان ویژه نامه "علم، جامعه و حاکمیت در بحران کرونا: چگونگی تعامل و تقابل"

پایان یافت.

لیست مقالات دریافت شده در ارتباط با ویژه نامه علم، جامعه و حاکمیت در بحران کرونا: چگونگی تعامل و تقابل

پروانه انتشار فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری در تاریخ 87/2/23 به شماره ثبت 124/891 از سوی معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردیده است. 

از تاریخ 98/02/09 براساس آئین‌نامه نشریات علمی، ابلاغ شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تحت عنوان نشریه علمی سیاست نامه علم و فناوری فعالیت می‌نماید.


  لطفاً قبل از ارسال مقاله، بخش راهنمای نویسندگان را مطالعه و مقاله را با توجه به دستورالعمل نگارش تدوین و ارسال فرمایید.

تکمیل و ارسال فرم تعهد برای ورود مقاله به فرآیند داوری الزامی می باشد. لذا نویسندگان محترم باید فرم تعهد را از قسمت راهنمای نویسندگان دریافت و پس از امضا همه نویسندگان از طریق سامانه ارسال نمایند.