راهنمای نویسندگان

باسمه تعالی

 
 دستورالعمل نگارش مقالات در فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری
 

فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگران گرامی را در موضوعات مرتبط با سیاستگذاری و حکمرانی که به زبان فارسی نوشته شده و برای اولین بار منتشر می‌شوند را می‌پذیرد. رعایت دقیق راهنمای زیر در تدوین مقاله به عنوان یکی از شرایط قرارگیری آن در فرآیند داوری محسوب می‌شود. همچنین تکمیل فرم تعهد، تعارض منافع و نقش نامه و امضای آن توسط نویسنده مسئول و سایر نویسندگان الزامی است و ارسال آن برای ورود مقاله به فرآیند داوری لازم و ضروری می باشد.

دریافت فرم تعهد، تعارض منابع و نقش نامه 

1. اصول کلی

 • مقاله ارسالی نباید در نشریات فارسی زبان داخل و خارج کشور منتشر شده باشد.
 • مقاله نباید به صورت همزمان به سایر نشریات و کنفرانس های در حال برگزاری ارسال شده باشد.
 • کلیه قسمت‌های مقاله باید روی کاغذ A4 بدون علامت و نشانه نوشته شود. 
 • مقاله حداقل در 15 صفحه و حداکثر در 25 صفحه بوسیله نرم‌افزار مایکروسافت Word 2013 تایپ گردد. 
 • تنظیم حاشیه صفحات به صورت زیر باشد: بالا و پایین: 2/5 سانتیمتر - چپ و راست: 2/5 سانتیمتر
 • متن مقاله به صورت تک ستونی تنظیم شود. 
 • فاصله بین خطوط به صورت Single باشد.

 2. ترتیب قسمت‌ها 

 • صفحه اول شامل عنوان کامل فارسی، چکیده فارسی و واژگان کلیدی فارسی
 • صفحه دوم شامل ترجمه انگلیسی عنوان، چکیده انگلیسی و واژگان کلیدی انگلیسی
 • صفحه سوم به بعد شامل مقدمه، مبانی نظری، روش شناسی، تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق، نتیجه گیری و فهرست منابع

تقاضا می شود در صفحه اول بعد از عنوان، اسامی نویسندگان و مشخصات آن ها نوشته نشود و فایل مقاله بدون اسامی نویسندگان ارسال گردد.  

  3. اسامی نویسندگان و ترتیب آن ها

 • اسامی کامل نویسندگان به همان ترتیبی که در مقاله باید نوشته شود در فرم تعهد، تعارض منافع و نقش نامه نوشته و ارسال شود.
 • لطفا اطلاعات مربوط به نویسنده مسئول به طور کامل تکمیل گردد.
 • از ذکر عناوینی نظیر دکتر، مهندس و ... در ابتدای نام افراد خودداری شود.
 • مجددا تاکید می شود که تکمیل فرم تعهد، تعارض منافع و نقش نامه و امضای آن توسط همه نویسندگان الزامی است و برای ورود به فرآیند داوری لازم و ضروری است.

4. اصول نگارش مقاله 

نوع و اندازه قلم در قسمت های مختلف مقاله طبق جدول زیر تهیه شود:

 

عنوان قلم (فونت) اندازه سبک
عنوان فارسی B Lotus 16 Bold
عنوان انگلیسی Time New Roman 14 Bold
عنوان های اصلی (چکیده، مقدمه، مبانی نظری، روش شناسی تحقیق، تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، نتیجه گیری و منابع) B Lotus 14 Bold
عنوان های فرعی B Lotus 13 Bold
عنوان های فرعی فرعی B Lotus 12 Bold
متن مقاله و چکیده فارسی B Lotus 12 Normal
کلمات انگلیسی به کار رفته در متن مقاله Time New Roman 10 Normal
عنوان جدول و شکل ها، زیرنویس جدول ها B Lotus 12 Bold
متن جدول ها B Lotus 12 Normal
چکیده انگلیسی Time New Roman 12 Normal
زیر نویس فارسی B Lotus 10 Normal
زیر نویس لاتین Times New Roman 8 Normal
منابع فارسی B Lotus 12 Normal
منابع لاتین Times New Roman 10 Normal

 1-4- عنوان

 • عنوان مقاله باید کوتاه و برگرفته از محتوای مقاله باشد و از 15 کلمه تجاوز ننماید.
 • عنوان مقاله در ابتدای صفحه چکیده ذکر گردد.
 • در آن از کلمات اختصاری استفاده نشود.

2-4- چکیده فارسی و انگلیسی

 • چکیده باید به صورت مجموعه‌ای فشرده و گویا بیانگر مساله تحقیق، اهداف، روش و نتایج مطالعه باشد.
 • در متن چکیده از ذکر مقدمات و کلیات خودداری شود و به موضوعات اصلی پرداخته شود.
 • طول چکیده در مقالة کمتر از 80 کلمه و بیشتر از 300 کلمه نباشد.
 • چکیده باید به تنهایی کامل و فقط دارای یک پاراگراف باشد.
 • از اشاره به منابع در چکیده خودداری شود. چکیده انگلیسی باید مطابق با چکیده فارسی تهیه شود  و ترجمه آن باشد.

3-4- واژه‌های کلیدی

 • حداقل  کلمه و حداکثر 7 کلمه به عنوان واژه‌های کلیدی انتخاب شود.
 • کلمات با کاما (،) از هم جدا شوند.
 • بهتر است واژه هایی انتخاب شوند که در عنوان مقاله تکرار نشده باشند. 

4-4- شماره گذاری عناوین

 • عناوین اصلی و فرعی مقاله باید شماره گذاری شوند و ابتدا شماره عنوان اصلی و سپس شماره عنوان های فرعی و فرعی فرعی آورده شود (مثال: 3-2- استراتژی ایران).

5-4- مقدمه

 •  مقدمه باید شامل معرفی موضوع مورد مطالعه و ضرورت انجام آن بوده و در آن به پیشینه پژوهش‌های مرتبط ارجاع و در بخش پایانی هدف از انجام پژوهش به وضوح قید گردد.

6-4- روش انجام پژوهش

 • در این بخش، نحوه انجام پژوهش شامل روش ­های ارزیابی، طرح آماری و نحوه تجزیه آماری داده­ ها توضیح داده شود.

7-4- یافته ها و بحث

 • نتایج حاصله از پژوهش در این قسمت بیان می شود.
 • می ­توان برخی نتایج در قالب جدول، شکل و نمودار ارائه شود.
 • اطلاعات جدول ها و شکل ها باید به گونه ­ای باشد که خواننده بدون مراجعه به متن بتواند کلیه اطلاعات مورد نیاز برای درک مطالب را مشاهده نماید.
 • نتایج و یافته ها باید به صورت واضح تشریح شود و از کلی گویی پرهیز شود.
 • نتایج پژوهش باید با نتایج سایر محققان و منابع منتشر شده مقایسه شود.

 8-4- شکل و نمودار

 • عنوان شکل و نمودار در زیر آن به صورت وسط­ چین قرار می گیرد و با کلمه شکل یا نمودار، شماره آن و خط تیره شروع می شود (شکل 4- ).
 • نمودارها و شکل ­ها می ­توانند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید ارسال شوند اما باید به گونه­ ای باشد که در چاپ سیاه و سفید رنگ ­ها و جزییات آن ها قابل تشخیص باشد.
 • شکل‌ و نمودارها در داخل متن و در جایی که به آن ها ارجاع می‌شود، درج گردند.
 • ذکر واحد کمیت‌ها در شکل‌ و نمودارها الزامی است.
 • در متن مقاله باید به همة شکل‌ و نمودارها ارجاع شود.
 • بعد از هر شکل و نمودار یک سطر خالی قرار دهید.

9-4- جدول

 • در تنطیم جداول نباید از خطوط عمودی استفاده کرد.
 • عنوان جدول در بالای آن قرار می‌گیرد و با کلمه جدول، شماره آن و خط تیره شروع می‌شود (جدول 4- ).
 • جداول در داخل متن و در جایی که به آن ها ارجاع می‌شود، درج گردند.
 • تمامی مطالب و اطلاعات جدول باید به فارسی نوشته شود.
 • برای بیان توضیح­ های اضافی در خصوص هر جدول، می ­توان به­ ترتیب از علائم اختصاری در متن جدول استفاده نمود و با نشان دادن آن­ ها در زیر جدول و ارائه توضیح، اطلاعات لازم را در اختیار خواننده قرار داد.

10-4- جمع بندی و نتیجه گیری

 • وجود بخش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است.
 • نتیجه گیری کلی از مقاله در حد یک تا دو پاراگراف ارائه شود.
 • این بخش باید مستقل باشد و  بدون مراجعه به سایر بخش‌های مقاله منعکس‌کننده مهم‌ترین یافته‌ها باشد.

11-4- تقدیر و تشکر

 • در این قسمت از حمایت کنندگان مادی و معنوی تقدیر و تشکر می شود.
 • در صورتی که جمع آوری اطلاعات و داده ها با همکاری سازمان های خصوصی یا دولتی انجام شده است، در این قسمت بایستی اعلام و تقدیر شود.
 • در صورتی که برای انجام پژوهش از گرنت های پژوهشی استفاده شده است باید از تامین کننده مالی گرنت تقدیر شود.

12-4- منابع

 • برای ارجاع به منابع از نرم افزار مدیریت منابع Mendeley و از روش APA استفاده نمایید.
 • مقالاتی که با روش ذکر شده، به منابع درون متنی و انتهای مقاله ارجاع نداده باشند، از فرآیند داوری خارج می گردند. 
 • ارجاع درون متنی باید براساس نام نویسنده و سال انجام شود و ارجاع درون متنی به صورت شماره گذاری مورد پذیرش نیست.
 • اطلاعات کتاب ها و مقالات و کنفرانس ها در فهرست منابع باید به صورت کامل نوشته شود.