تماس با ما

آدرس: تهران - خیابان آزادی - خیابان حبیب اللهی - خیابان شهید قاسمی - کوچه گلستان- پلاک 7- پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف- 

کدپستی: 1459993599

پست الکترونیکی: spri.journal@sharif.ir 


CAPTCHA Image