تماس با ما

آدرس: تهران - خیابان آزادی - خیابان حبیب اللهی - خیابان شهید قاسمی - کوچه تیموری- بن بست گوهر - پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت- واحد 6

کدپستی: 86131-14599

پست الکترونیکی: jstp.sharif@gmail.com 

تلفن: 09924383958(تماس از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 17)