اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 393
تعداد پذیرش 156
تعداد عدم پذیرش 209

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 251
تعداد مشاهده مقاله 110221
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 216869
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 47 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 139 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 92 روز
درصد پذیرش 40 %