اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 590
تعداد پذیرش 210
تعداد عدم پذیرش 335

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 306
تعداد مشاهده مقاله 186629
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 354041
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 125 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 134 روز
درصد پذیرش 36 %