اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 602
تعداد پذیرش 211
تعداد عدم پذیرش 345

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 307
تعداد مشاهده مقاله 192358
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 379089
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 125 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 37 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 147 روز
درصد پذیرش 35 %