اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 669
تعداد پذیرش 229
تعداد عدم پذیرش 379

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 324
تعداد مشاهده مقاله 441212
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 553682
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 43 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 121 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 149 روز
درصد پذیرش 34 %