اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 508
تعداد پذیرش 194
تعداد عدم پذیرش 275

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 291
تعداد مشاهده مقاله 142819
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 277793
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 127 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 41 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 105 روز
درصد پذیرش 38 %