اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 554
تعداد پذیرش 204
تعداد عدم پذیرش 313

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 299
تعداد مشاهده مقاله 161575
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 312618
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 126 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 123 روز
درصد پذیرش 37 %