اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 479
تعداد پذیرش 186
تعداد عدم پذیرش 255

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 282
تعداد مشاهده مقاله 133406
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 261871
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 43 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 128 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 42 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 98 روز
درصد پذیرش 39 %