اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 622
تعداد پذیرش 218
تعداد عدم پذیرش 357

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 306
تعداد مشاهده مقاله 291611
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 451520
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 124 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 36 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 148 روز
درصد پذیرش 35 %