اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 422
تعداد پذیرش 160
تعداد عدم پذیرش 221

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 256
تعداد مشاهده مقاله 118789
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 236354
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 45 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 137 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 108 روز
درصد پذیرش 38 %