نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک (الکترونیکی)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دکتری مهندسی صنایع، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در دنیای کسب وکار و عصر دانایی، هوشمندی یکی از الزامات انکارناپذیر برای اغلب سازمان ها است تا بتوانند از راه افزایش دانش و خلق آگاهی بر قابلیت هایشان بیفزایند و خود را برای سازگاری با تغییرات و تحولات محیط آماده کنند. هوشمندی کسب وکار، مجموعه توانایی ها، فناوری ها، ابزارها و راهکارهایی است که به درک بهتر از شرایط کسب وکار و سازگاری با آن کمک می کند. داده کاوی درحکم ابزار قدرتمند هوش کسب و کار برای کشف دانش شناخته شده، اما هنوز کاملاً با آن یک پارچه نشده است. با توجه به بررسی ادبیات موضوع، رویکردی جامع و کاملی که همۀ ابعاد هوش کسب و کار را دربر گیرد کمتر یافت شده است. هدف از این مطالعه بررسی رویکردی تلفیقی است که با مرور مدل های معتبر و ارزیابی شده به دست آمده است و در آن به ابعاد گوناگون مطرح شده در موضوع هوشمندی کسب وکار، ازجمله پیاده سازی مقرون به صرفه ، به کارگیری مؤثر و ارزیابی سیستم پرداخته شده است. در فاز پیاده سازی، استفاده از عامل های هوشمند و زبان داده کاوی کسب و کارگرا مطرح شده است. در فاز به کارگیری فرایند، به اشتراک گذاری دانش میان متخصصان و مدیران سازمان و در فاز آخر نیز ارزیابی سیستم ها مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Integrated Approach to Business Intelligent Systems with Focus on Data Mining

نویسندگان [English]

  • Zeinab Saadati 1
  • Mohammad Jafar Tarokh 2

1 Master of Information Technology Engineering, K.N.Toosi -Tehran-Iran

2 Faculty of Industrial Engineering K. N. Toosi University of Technology

چکیده [English]

In the business world and knowledge age, intelligence is one of the undeniable requirements for most organizations so that they can increase their capabilities by increasing deploying knowledge and awareness, and prepare themselves to adapt to changes and environment. Business intelligence is a set of abilities, technologies, tools and solutions that help you better understand business conditions and adapt to it. Data mining is known as a powerful business intelligence tool for discovery, but has not yet fully integrated with it. in the literature, less found a comprehensive and complete approach embracing all aspects of business intelligence. The purpose of this study is to examine the integrated approach that has been reviewed by validated and evaluated models and addresses various aspects of business intelligence, including cost-effective implementation, effective application and system evaluation. It has bees introduced the use of intelligent agents and usiness process data-mining languages In the implementation phase, process of sharing knowledge between the organization's specialists and managers in application phase, and the evaluation of systems in the last phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Business Intelligence
  • Data mining
  • Multi Agent Systems