شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در انتخاب راهبرد اکتساب نوآوری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدۀ مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، پردیس فارابی

چکیده

نوآوری در بخش های گوناگون شرکت ها و سازمان ها به یکی از عوامل اصلی موفقیت تبدیل شده است. طی دهه های اخیر، با توجه به رشد نوآوری در دنیا و صنایع گوناگون، همچنین گسترش همه جانبۀ علوم، مدیران شرکت ها و سازمان ها دیگر قادر نیستند، چه از لحاظ منابع انسانی و چه از لحاظ منابع مالی و غیرمالی، صرفاً در مراکز تحقیق و توسعۀ داخلی به همه یا بخش زیادی از پیشرفت های نوآورانۀ روز در صنعت دست یابند؛ بنابراین، ناگزیرند برای بقا، حفظ سودآوری و عقب نماندن از روندهای نوآوری، با راهبردهای گوناگون، نوآوری های موردنظرشان را از طریق منابع خارجی کسب کنند. مدیران شرکت هایی که قصد اکتساب نوآوری دارند از راهبردهای گوناگونی اعم از مالکیت، همکاری مشترک، برون سپاری، اخذ مجوز و نوآوری باز استفاده می کنند و هریک از این راهبرد ها را به تأثیر از دسته های متعددی از عواملی انتخاب می کنند. همچون عوامل سازمانی، منبع نوآوری، فرایند اکتساب، عوامل مربوط به نوآوری، و عوامل محیطی. هریک از این دسته ها خود مجموعه ای از عوامل را دربر دارند. در این پژوهش، با مطالعۀ پژوهش های پیشین، به بررسی راهبرد های اکتساب نوآوری، شناسایی عوامل مؤثر در اکتساب نوآوری و تحلیل این عوامل پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What factors impact strategy of innovation acquisition?

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Saeedian 1
  • Mehdi Kiamehr 2
  • Meysam Shahbazi 3
1 Faculty of Management, University of Tehran
2 Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology
چکیده [English]

Firms are increasingly moving towards acquiring innovations from external sources in order to remain innovative and make economic profits. These firms use a variety of strategies in sourcing innovation from outside, including outsourcing, joint ventures, licensing and open innovation. This paper investigates the factors that influence the decision of firms in selecting among various available strategies for acquiring innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • acquisition of innovation
  • open innovation
  • strategy