مقایسه رتبه دانشگاه ‏های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف بر اساس نظام ‏های رتبه‏ بندی جهانی منتخب

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

هدف اصلی این مقاله مقایسۀ رتبۀ جهانی دو دانشگاه فنی منتخب کشور (دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف) است. در این تحقیق، به منظور مقایسۀ رتبۀ این دانشگاه ها، از چهار نظام رتبه بندی جهانی، شامل پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، تایمز، کیو اس و لیدن به همراه معیارها، زیرمعیارها و وزن های مربوطه استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که دانشگاه صنعتی شریف به علت کسب امتیاز بیشتر در معیارهای ارجاع به مقاله ها، اعتبار بین المللی و پژوهش در سه نظام رتبه بندی جهانی منتخب (از میان چهار نظام رتبه بندی بررسی شده،) رتبۀ بهتری کسب کرده است؛ هرچند که امتیاز بالاتر در معیارهای تعداد مقاله ها و تعداد دانشجویان بین المللی بیانگر فعالیت بهتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و درنتیجه کسب رتبۀ برتر در نظام رتبه بندی لیدن است. بیشترین اختلاف رتبۀ دو دانشگاه فنی منتخب در نظام رتبه بندی تایمز، نشان دهندۀ برتری نسبی دانشگاه صنعتی شریف است. پیشنهاد می شود برای دستیابی به رتبۀ جهانی بهتر برای دانشگاه های کشور، به کمیت و کیفیت مقاله ها، تعداد ارجاع ها و همچنین حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان در عرصه های بین المللی توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1396.07.1.6.6

عنوان مقاله [English]

Rank Comparison between Amirkabir and Sharif Universities of Technology Based on Selected Global Ranking Systems

نویسندگان [English]

  • mahsa shahi 1
  • Mohammad Reza Alavi Moghaddam 2
1 Civil and environmental engineering, Amirkabir University of Technology
2 Civil and Environmental Engineering Faculty, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

The main aim of the present study is to compare rank between two selected universities in Iran including Amirkabir University of Technology (AUT) and Sharif Univer‌sity of Technology (SUT). For this purpose, four global ranking systems including ISC, THE, QS and Leiden are explained to determine their major criteria along with related weight and sub-criteria. It is found that SUT achieved better rank especially in “citations”, “academic reputation” and “research” among three out of four selected ranking systems. However, “scientific production” and “International students” have an important role in AUT rank along with Leiden ranking system. The maximum difference between the selected universities rank was related to THE ranking system. It is suggested that actions should be taken towards more attention to quality and quantity of papers, citations and academic stuff/students attendance at international activities in order to achieve better rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Universities rank
  • Amirkabir University of technology (AUT)
  • Sharif University of technology (SUT)
  • Global ranking systems