دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

ترجمه

برنامه‌ریزی برای جهان پساکووید19: پنج محور توسعه پسانئولیبرالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

کیارش فرتاش؛ طوبی برامکی؛ علی اصغر سعدآبادی


مقاله علمی پژوهشی

نوع شناسی مسیر گذار به فناوری مالی پرداخت (پی‌تک) در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

مرسده پهلوانیان؛ میثم شیرخدایی؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی


مقاله ترویجی

تأثیر هوش تجاری بر مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه: گروه شرکت‌های شاتل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

میثم علیخانی؛ نادر نادری؛ فاطمه کاظمی اسکری


کاربرد الگوریتمهای یادگیری ماشین کوانتومی در علوم مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

محمدمهدی لطفی هروی؛ منیره هوشمند؛ مرضیه اسعدی


ترجمه

تحلیل چندرشته‌ای موج چهارم انقلاب صنعتی و تبیین فرصت‌های پیش‌روی مدیریت عملیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

اشکان گلدوز؛ خدیجه طبایی؛ حسین رجبی راوندی


رویکردی تکاملی به فرارسی اقتصادی متاخران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

مهدی فاطمی؛ مصطفی صفدری رنجبر


مقاله ترویجی

تحلیل وضعیت جمعیت، رشد اقتصادی و شاخص های علم و فناوری در سناریوهای «مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی» 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

محمدعلی احمدی؛ ناصر باقری مقدم؛ مجید عباس پور؛ امیر ناظمی اشنی


مقاله علمی پژوهشی

مدل ارزیابی اجرای موفق خط‏مشی‏ مالکیت صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

مسعود قلایچی؛ فرج ا... رهنورد آهن؛ مهدی مرتضوی


ارائه الگویی جهت توسعه اکوسیستم نوآوری در حوزه کاربرد پرتوها و ارائه دلالتهای سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

علیرضا مسیبی؛ ناصر باقری مقدم؛ میثم تراب مستعدی


مقاله ترویجی

پیش‌‌بینی و پیمایش آینده فناوری جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

سپیده چرمچی؛ پژمان کیانی پور؛ جواد مشایخ


ترجمه

بررسی نقش فناوری مالی (فین‌تک) اسلامی در تقابل با پس‌لرزه‌های کووید 19؛ نقش نوآوری اجتماعی باز نظام مالی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

شایان روحانی راد


مقاله علمی پژوهشی

چشم‌اندازی از نظام حق اختراع در پرتو کاربرد هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

سیدحمید امیرشاه کرمی؛ زهرا شاکری


طراحی مدل حکمرانی الکترونیک در نظام سلامت (مطالعه موردی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

سمیرا لقمان استرکی


برنامۀ همکاری 25 سالۀ ایران و چین و واکنش کاربران ایرانی توییتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

ابوالفضل علمایی فر؛ داود رضاپور؛ مه‌سیما عبداللهیان


چارچوب مفهومی برای شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های اصلی مسئولیت‌ اجتماعی‌ دانشگاه با استفاده از روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

حمزه حاجی عباسی؛ اکرم قدیمی؛ حسین شیخ رضایی


بررسی نقش و تأثیرات بلاک‌چین برای استقرار و توسعه برنامه‌ها و خدمات در متاورس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

مهرداد سلیمی؛ بیتا لطفی بیدهندی


طراحی مدل مطلوب سیاست‌گذاری علم و فناوری ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف: مطالعه ای داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی؛ سید محمد صاحبکار؛ سید حمزه حسنی


مدل تصمیم‌گیری استراتژیک در استارت‌آپ‌های حوزه‌ی فناوری اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

محمد تقوی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ سید سروش قاضی نوری؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ حسین اصلی پور


قابلیت‌های شبکه‌سازی شرکت های بزرگ در حوزه‌های فناورانه: مولفه‌ها، پیشایندها و پیامدها (مطالعه موردی: حوزه زیست دارویی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

عاطیه صفردوست؛ سید سروش قاضی نوری؛ منوچهر منطقی؛ محمد نقی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی


واکاوی نقش مدیریت ریسک مبتنی بر هوش مصنوعی در افزایش چابکی و قابلیت‌های مهندسی مجدد زنجیره تامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

حسین رحیمی کلور؛ ایمان قاسمی همدانی