دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارائه الگوی عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط با استفاده از روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

هومن شبابی


شناسایی چالش‌های نوآوری باز در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بر اساس مراحل پروژه‌های نوآوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

میلاد بخشم؛ حسین کریمی؛ مهدی حسین پور


مقاله مروری

شناسایی ظرفیت و بسترهای توسعه فناوری بلاکچین در مدیریت پروژه و ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

سامره جدیدالاسلامی؛ مجتبی عزیزی


مطالعه موردی

شناسایی عوامل مؤثر دانشگاهی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه‌ای- مورد مطالعه دانشگاه‌های آزاد استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

رسول نورمحمدی نجف آبادی؛ اوژن کریمی؛ علی جمشیدی


مقاله ترویجی

فراترکیب مطالعات حوزه «فناوری نرم»، حرکت به سوی رویکردی نوین در حل مسائل اجتماعی و حکمرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

حیدر نجفی رستاقی؛ نیما عرب حسینی


ترجمه

برنامه‌ریزی برای جهان پساکووید19: پنج محور توسعه پسانئولیبرالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

کیارش فرتاش؛ طوبی برامکی؛ علی اصغر سعدآبادی


مقاله پژوهشی

تحلیل گزینه های سیاست‌ی برای توسعه‌ی صادرات فرش دستباف ایران با رویکرد پویایی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

سمیرا لقمان استرکی؛ فاطمه مجیبیان


مدل تصمیم‌گیری استراتژیک در استارت‌آپ‌های حوزه‌ی فناوری اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

محمد تقوی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ سید سروش قاضی نوری؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ حسین اصلی پور


ترجمه

جستاری در قانونمندسازی سیستم‌های غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک‌چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

مهدی مددی


نظریه‌ای برای توانمندی‌های پویای رشد اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

کیارش فرتاش؛ مهدی تمیزی فر


مقاله پژوهشی

تحلیل تعامل و اولویت‌بندی علل اقتصادی فرار سرمایه از ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

سجاد رجبی؛ محمدهادی هاشمی فرید


مقاله ترویجی

تأثیر هوش تجاری بر مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه: گروه شرکت‌های شاتل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

میثم علیخانی؛ نادر نادری؛ فاطمه کاظمی اسکری


مقاله پژوهشی

ارزیابی سرمایه های معیشتی سکونتگاه های روستایی (1399-1375) مورد: ناحیه تکاب (آذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

بهزاد دوستی سبزی؛ عباس سعیدی؛ بیژن رحمانی


مقاله ترویجی

کاربرد الگوریتمهای یادگیری ماشین کوانتومی در علوم مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

محمدمهدی لطفی هروی؛ منیره هوشمند؛ مرضیه اسعدی


مقاله مروری

مروری بر ماموریت ها و دستاوردهای مهم آزمایشگاههای ملی ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

رضا یوسفی


مقاله پژوهشی

تحلیل تطور ارتباطات مفهومی میان ادبیات نظام‌های نوآوری و زنجیره ارزش جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ حسین قلیزاده؛ علی بنیادی نایینی


ترجمه

تحلیل چندرشته‌ای موج چهارم انقلاب صنعتی و تبیین فرصت‌های پیش‌روی مدیریت عملیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

اشکان گلدوز؛ خدیجه طبایی؛ حسین رجبی راوندی


مقاله پژوهشی

نوع شناسی مسیر گذار به فناوری مالی پرداخت (پی‌تک) در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

مرسده پهلوانیان؛ میثم شیرخدایی؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی


ترجمه

رویکردی تکاملی به فرارسی اقتصادی متاخران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

مهدی فاطمی؛ مصطفی صفدری رنجبر


مقاله پژوهشی

شناسایی و ریشه‌یابی الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار شرکت‌های دانش‌بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

سید علی فاطمی خوراسگانی؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ فرهاد تقی‌زاده حصاری؛ وجه‌الله قربانی‌زاده


مقاله ترویجی

تحلیل وضعیت جمعیت، رشد اقتصادی و شاخص های علم و فناوری در سناریوهای «مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی» 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

محمدعلی احمدی؛ ناصر باقری مقدم؛ مجید عباس پور؛ امیر ناظمی اشنی