تأملی در نقش و جایگاه وقف و نیکوکاری در علم و فناوری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم و فناوری های نوین - گروه آینده پژوهی - عضو هیات علمی و مدیر گروه آینده پژوهی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آینده پژوهی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه اصفهان

چکیده

امر خیر یا فعالیت های خیرخواهانه تداعی کنندۀ کمک های داوطلبانه به نیازمندان است؛ صرف وقت برای انجام امور داوطلبانه، مانند رسیدگی به سالمندان در آسایشگاه ها، یا صرف پول برای بهبود وضعیت انسانها در حوزه های مختلف با تمرکز بر نیاز اقشار آسیب پذیر و کم درآمد. این ها شناخته شده ترین صورت های امور خیر هستند. اما آیا، در نگاهی جدید، امر خیر می تواند در خدمت توسعۀ علم و فناوری باشد؟ در این مقاله، با محور قراردادن مهفوم وقف، امکان پذیری و ضرورت و مزایای ترویج فرهنگ امر خیر در کمک به نهاد علم و فناوری بررسی می شود. درنهایت، با بررسی سیر تاریخی زمینه های وقف در ایران و نمونه خوانی الگوهای موفق در دنیا، این نتیجۀ نهایی به دست می آید که سوق دادن امور خیر به سمت توسعۀ علم و فناوری، به خصوص در حوزۀ رشد شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا (استارت آپ ها)، به ارزش افزودۀ چندین برابری برای کل جامعه منجر می شود. خیری که مهمترین پیشران آن فرهنگ سازی در بین خیّرین و آحاد جامعه است.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1397.08.1.5.2

عنوان مقاله [English]

Thinking in The Role of Waqf and Charity Affair in The Field of Science and Technology

نویسندگان [English]

  • Mohsen Taheri Demneh 1
  • Zahra Heidari Darani 2
1 ​Faculty of Advanced Sciences and Technologies, Futures Studies Department University of Isfahan
2 Faculty of Advanced Sciences and Technologies
چکیده [English]

A benevolent act is associated with voluntary helps to the needy people, dedicating time to voluntary charity works like looking after the elderly in elderly houses, or giving money for improving peoples’ lives in different fields and mostly concentrating on vulnerable groups. These are the most recognized procedures of benevolent acts. Adopting a novel point of view, can we say that a benevolent act may be aimed at technology and science development? Through concentrating on the concept of waqf, the present paper surveys feasibility, necessity, and advantages of promoting the charity culture of helping the institutes of science and technology. By surveying the historical trend of the fields of waqf in Iran and reviewing successful models in the world, the study concludes that directing charity activities toward scientific and technology development and development of startups and knowledge-based companies in particular, results in several times more value added for the society as a whole. This is a kind of charity for which cultural works in the society and among charity payers is the most important driver.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Charity affair
  • Waqf
  • Development of Science and Technology
  • Knowledge Based Companies
  • Startups