کلیدواژه‌ها = دیپلماسی علم و فناوری
رویکردهای دیپلماسی علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

مهدی باغبان؛ اردشیر سنایی


تجربۀ دیپلماسی علم و فناوری در دنیا کاوشی در نهادها، اولویت ها و اقدام های چند کشور منتخب

دوره 05، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 63-83

محمد مهدی ذوالفقارزاده؛ مهدی هاجری؛ مهدی حمیدی