کلیدواژه‌ها = سیاست نوآوری
سه پارادایم سیاست نوآوری: تحقیق و توسعه، نظام‌های نوآوری و تغییر تحول آفرین

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 152-178

کیارش فرتاش؛ مریم جهانگیرنیا؛ علی اصغر سعدآبادی


سیاست نوآوری ماموریت گرا؛ چالش ها و فرصت ها

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 113-128

محمدعلی صادقی کیا


سیاست نوآوری: چیستی، چرایی و چگونگی

دوره 08، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 69-86

محمدعلی صادقی کیا